ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΜΕΤΙΟΥ

  • Συνολικά πέντε πράξεις για Δήμους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, πέντε πράξεις που αφορούν σε έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές γαίες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους Δήμους Αβδήρων, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Θάσου και Νέστου, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι πέντε πράξεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από τους αντίστοιχους Δήμους, είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.192.000 ευρώ και αφορούν συγκεκριμένα σε:

-Παρεμβάσεις για τη βελτίωση και τη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου στη Γκιώνα του Δήμου Αβδήρων, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ.

-Έργα βελτίωσης σε δρόμους που οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Δράμας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

-Εργασίες αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, προϋπολογισμού 475.000 ευρώ.

-Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές γαίες στο Δήμο Θάσου, προϋπολογισμού 405.000 ευρώ.

-Εργασίες βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου, προϋπολογισμού 382.000 ευρώ.