ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Την Δευτέρα 28/01/2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Τακτική Συνέλευση του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν Δράμας στην οποία έγινε ο απολογισμός του έτους καθώς και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο εκλέχτηκαν οι παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΟΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΜΕΛΟΣ: ΖΙΓΚΙΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ