ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΤΑΝ 9.253.293,33 ΕΥΡΩ

 

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, το σώμα ασχολήθηκε και με το μείζον πρόβλημα της είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Δημοτική Επιχείρηση. Όπως είναι γνωστό και έχει αναφερθεί από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ κ. Τάσο Χατζηγιάννη εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας το οφειλόμενο ποσό προς την επιχείρηση στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 9.253.293,33 ευρώ. Το μεγάλο αυτό ποσό επηρεάζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και για το λόγο αυτό το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ κλήθηκε να αποφασίσει για τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τνα μειωθεί το ποσό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη η ΔΕΥΑΔ προχωρά σε ειδοποιήσεις και διακοπές νερού, αλλά για την εργασία αυτή υπάρχει ένας μόνο υπάλληλος.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα έτσι ώστε να επιτευχθεί η μείωση του υπολοίπου των πελατών και η αύξηση των εισπράξεων βεβαιωμένων τελώ:

α) Να γίνει γνωστοποίηση των Δημοτών για την ρύθμιση χρεών (σύμφωνα με το αρ. 52 Ν. 4483/2017) με φυλλάδιο το οποίο θα διανεμηθεί μαζί με τους λογαριασμούς.

Στο ανωτέρω φυλλάδιο θα ζητείται επικαιροποίηση των στοιχείων των ιδιοκτητών και των χρηστών ύδρευσης.

β) Μετά την 30η Νοεμβρίου που εκπνέει η προθεσμία ρυθμίσεων θα ασκηθούν αγωγές για όλους τους οφειλέτες με οφειλή άνω των 10.000,00€. Στο εξής εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία να ασκεί αγωγή σε όλους τους οφειλέτες που θα ξεπερνούν το ποσό των 10.000,00€ χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση Δ.Σ.

γ) Όλοι οι οφειλέτες με ποσό πάνω από 5.000,00€ να ενημερωθούν με έγγραφο ( το οποίο θα συνταχθεί από την Οικονομική και Νομική Υπηρεσία) για την οφειλή τους και για τον τρόπο ρύθμισής της. Για τους οφειλέτες άνω των 5.000,00€, ανάλογα με την πορεία των ρυθμίσεων, θα επανέλθει το Δ.Σ. σε νέα συζήτηση.

δ) Την σύσταση δύο συνεργείων διακοπών, τα οποία θα αποτελούνται από τον υδραυλικό και τους υδρομετρητές. Δύο (2) Διοικητικού Υπάλληλοι θα καλύπτουν την εργασία γραφείου των συνεργείων διακοπών. Σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης συνεργείων, το Δ.Σ. θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για την ανάθεση των συγκεκριμένων εργασιών.