ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

 

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) των προγραμμάτων προσέγγισης LEADER για το Νομό Δράμας, ενημερώνει ότι η υλοποίηση των 55 έργων που είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων, προχωρά με αργούς μεν αλλά σταθερούς ρυθμούς.

Μετά την παρέλευση της αρχικής περιόδου κατά την οποία όλοι αναμέναμε την ολοκλήρωση των διεργασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφορικά με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για τη συνέχιση της υλοποίησης των 55 επενδυτικών έργων του τοπικού προγράμματος LEADER που μεταφέρθηκαν στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 ως συνεχιζόμενες πράξεις, προχωράμε πλέον μαζί με τους επενδυτές μας στην υλοποίηση των έργων με αυξανόμενους ρυθμούς.

Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής υπήρξε η καταβολή ποσού 464.941,34 ευρώ σε Δημόσια Δαπάνη σε 9 ιδιώτες επενδυτές μας εντός του Αυγούστου, παρά τη γενική χαλαρότητα που συνήθως επικρατεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο λόγω των θερινών διακοπών. Από τα 55 έργα τα 4 έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί, 14 ολοκληρώθηκαν και προωθείται η πληρωμή τους, ενώ τα υπόλοιπα υλοποιούνται και αναμένουμε την κατάθεση των αιτημάτων πληρωμής.

Επίσης, εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση στα δημόσια έργα, ενώ παράλληλα προχωρούμε τις διαδικασίες ώστε το προσεχές διάστημα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σε αιτήματα πληρωμής αρκετών επενδυτών και να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση.

Η ολοκλήρωση των έργων αυτών, των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 2.443.093,70 ευρώ συνολικά, θα είναι μια σημαντική τονωτική ανάσα στην οικονομική δραστηριότητα του Νομού μας την τρέχουσα περίοδο, καθώς επί του παρόντος δεν υλοποιούνται έργα χρηματοδοτούμενα από άλλα προγράμματα και η νέα προκήρυξη για το CLLD LEADER υπολογίζεται ότι θα «τρέξει» από τη νέα χρονιά.

Επιβάλλεται το επόμενο διάστημα η εντατικοποίηση στην υλοποίηση των ανειλημμένων έργων, καθώς σήμερα η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων είναι η 29η-9-2017 και συνεπώς τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά. Από ανεπίσημες επαφές που έχουμε με την Υπηρεσία, ευελπιστούμε ότι θα χορηγηθεί παράταση μέχρι την 31η-12-2017 αλλά και πάλι η προσπάθεια όλων μας –τόσο των στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης όσο και των επενδυτών μας– για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων του τοπικού προγράμματος θα πρέπει να είναι μεγάλη ώστε να απορροφηθούν όλοι οι διαθέσιμοι εγκεκριμένοι πόροι.

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.