Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά, με θέμα «Επιτακτική ανάγκη επαναθεσμοθέτησης των Αγορών Παραγωγών αγροτικών προϊόντων (Farmers Markets)», κατέθεσε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Με αναφορά μου στις 29-06-2020, με αριθ. πρωτ.: 2009, είχα επισημάνει τις δυσμενείς εξελίξεις που έχουν επέλθει μετά από τη ψήφιση μιας σειράς νομοθετημάτων, με τελευταίο τον Νόμο 4849/2021 για το υπαίθριο εμπόριο, στις ρυθμίσεις του οποίου δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αγορές Παραγωγών αγροτικών προϊόντων και σας ζητούσα να ενεργήσετε, ώστε να αρθεί η αδικία που επέφερε η κατάργησή τους, με την επαναθεσμοθέτηση των Αγορών Παραγωγών μαζί με τις Αγορές Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, διότι στις Περιφερειακές Ενότητες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων είναι πολλοί λίγοι και από μόνοι τους δεν επαρκούν για να συστήσουν μία ξεχωριστή αγορά. Επεσήμανα ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση/συμπλήρωση της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4492/2017.

Σας επισημαίνω ότι, η Αγορά Παραγωγών αγροτικών προϊόντων στη Δράμα, που λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2013, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπ.Α.Α.Τ., διαθέτει σε πλήθος καταναλωτών της περιοχής πληθώρα από φρέσκα τοπικά αγροτικά προϊόντα, που οι ίδιοι οι παραγωγοί της περιοχής παράγουν, με μεγάλη επιτυχία, η οποία οφείλεται αφενός μεν στην άοκνη προσπάθεια όλων των παραγωγών που συμμετέχουν σ’ αυτή να την κρατήσουν ζωντανή, αφετέρου δε στο γεγονός ότι το εγχείρημα το έχει αγκαλιάσει πραγματικά η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία της, επειδή διαπιστώνουν την μεγάλη απήχηση που έχει στο καταναλωτικό κοινό της περιοχής.

Οι πλέον των εκατό (100) παραγωγοί του Νομού Δράμας, που συμμετέχουν στην Αγορά Παραγωγών, διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε φρέσκα ποιοτικά τοπικά προϊόντα αγροτικής παραγωγής, με επάρκεια, ποικιλία επιλογών, σε χαμηλές τιμές, καθώς και σε μεταποιημένα προϊόντα οικοτεχνικής παραγωγής.

Με τη ψήφιση του άρθρου 56 παρ.1 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α τ. 32/2014), που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ.1 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), θεσμοθετήθηκε η λειτουργία των Αγορών Παραγωγών και προβλέπονταν, στη σχετική διάταξη, η έκδοση ΚΥΑ, βάσει της οποίας θα ρυθμιζόταν τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τις Αγορές Παραγωγών, που όμως ουδέποτε εκδόθηκε παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι επίκειται η ψήφισή της.

Αντ’ αυτού, εντελώς αιφνίδια, με το άρθρο 20 παρ. 7 του νόμου 4492/2017 (ΦΕΚ 156 /Α/18-10-2017) αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 56 του νόμου 4235/2014 και οι Αγορές Παραγωγών καταργήθηκαν και αντ’ αυτών θεσμοθετήθηκαν Αγορές Παραγωγών μόνο βιολογικών προϊόντων. Με αυτή την κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, οι εκατό (100) παραγωγοί στη Δράμα που συμμετέχουν σε αυτήν, βρέθηκαν απροσδόκητα στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να πουλήσουν την παραγωγή τους.

Αν και οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβεβαίωναν ρητά και κατηγορηματικά ότι θα μεριμνήσουν να ψηφιστεί τροπολογία, η οποία θα συμπεριελάμβανε διάταξη για την ίδρυση σε όλη την Ελλάδα των Αγορών Παραγωγών, μέχρι σήμερα όμως και παρά τις επιστολές που έχουν αποστείλει οι παραγωγοί της Δράμας στους Υπουργούς και αρμόδιους φορείς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν έλαβαν καμία απάντηση και καμία δε σχετική τροπολογία δεν ψηφίστηκε παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο και η αγορά μας στη Δράμα κινδυνεύει σήμερα να παύσει την λειτουργία της.

Στις 02-07-2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2710/Β/02-07-2019 η ΚΥΑ που ρύθμιζε τις λεπτομέρειες λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών βιολογικών προϊόντων, αφήνοντας εκτός νομοθετικής ρύθμισης τις Αγορές Παραγωγών των αγροτικών μη βιολογικών προϊόντων.

Το 2021 ψηφίστηκε ο Νόμος 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021), σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, στον οποίο ρυθμίζονται διεξοδικά οι όροι λειτουργίας κάθε μορφής υπαίθριας αγοράς χωρίς να γίνεται καμία απολύτως αναφορά στις Αγορές Παραγωγών.

Γίνεται φανερό από τα ως άνω, ότι παρά τις πάμπολλες υποσχέσεις από τους αρμόδιους από το έτος 2014 μέχρι σήμερα, καμία σχετική νομοθετική ρύθμιση που να αφορά τις Αγορές Παραγωγών δεν έχει ψηφιστεί, η δε αγορά μας λειτουργεί άτυπα.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, με την ανεργία να μαστίζει τον Νομό Δράμας, έναν από τους πιο φτωχούς της χώρας μας, και παρά το γεγονός ότι η λειτουργία της Αγοράς είναι προς όφελος τόσο των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών που την αγκάλιασαν, διότι το αγροτικό προϊόν δεν επιβαρύνεται με τα κόστη μεταφοράς και μεσαζόντων, με αποτέλεσμα σταθερές και κατά πολύ μειωμένες τιμές, οι παραγωγοί βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να κλείσουν και να μη μπορούν να διαθέσουν άμεσα τα προϊόντα τους στους τοπικούς καταναλωτές.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Είναι στις προθέσεις σας η, με νομοθετική ρύθμιση/τροπολογία, επαναθεσμοθέτηση των Αγορών Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν νόμιμα και να συνυπάρξουν με τις αγορές Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων στις Περιφερειακές Ενότητες εκτός Αττικής και Θεσ/νίκης, λόγω του μικρού αριθμού παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων και της αδυναμίας τους να συστήσουν μόνοι τους ξεχωριστή αγορά;
  2. Σε περίπτωση δε που δεν μπορεί να γίνει πανελλαδικά η σχετική ρύθμιση, προτίθεστε να ψηφίσετε τροπολογία για την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση της Αγοράς Παραγωγών της Δράμας, που λειτουργεί πλέον της δεκαετίας όπως έγινε με την νομοθετική ρύθμιση της Κυριακάτικής Αγοράς του Δοξάτου Δράμας, δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 6 του Νόμου 3557/2007: «Η περίπτωση ε’ αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν.3769/2009,ΦΕΚ Α 105/1.7.2009 και ισχύει ως εξής: “ε) μία κυριακάτικη αγορά στο δημοτικό διαμέρισμα Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου της Ν.Α. Δράμας και μία στην περιοχή Σχιστό του Δήμου Περάματος της Ν.Α. Πειραιά”».