ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν Δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 1.970.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης.

Ανάμεσα στις επιχορηγήσεις ύψους 1,54 εκατ. ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» περιλαμβάνονται και 70.000 ευρώ για το Δήμο Δράμας.

Το συγκεκριμένο ποσό αφορά την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη αναφέρονται τα εξής: «Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο στις συντονισμένες προσπάθειες μας με τον Δήμο Δράμας, ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού ύψους 70.000,00 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου».