ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 11.653.229,30 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.

Όσον αφορά την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, ανάμεσα στις πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», συμπεριλαμβάνονται και πράξεις που αφορούν τους Δήμους Κ. Νευροκοπίου και Δοξάτου. Ειδικότερα για το Δήμο Κ. Νευροκοπίου εγκρίθηκε ποσό ύψους 190.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ, ενώ η συμμετοχή του Δήμου με ίδιους πόρους ανέρχεται στο ποσό των 51.800 ευρώ. Όσον αφορά το Δήμο Δοξάτου εγκρίθηκε ποσό ύψους 140.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι Δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των Δήμων.