Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία εγκύκλιο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4829/2-11-2020) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, από 5 Νοεμβρίου και μέχρι και 18 Νοεμβρίου 2020, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, αναστέλλει την λειτουργία του Β’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Χωριστής, λόγω εκδήλωσης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε εργαζόμενους του.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ