Ο Δήμαρχος  Προσοτσάνης κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης λαμβάνοντας υπ΄όψιν την κοινή Απόφαση των Υπουργών που αφορά στα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφάσισε την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Προσοτσάνης (Στην ΔΚ Προσοτσάνης ημέρα Σάββατο και στην κοινότητα Φωτολίβους ημέρα Τρίτη) μόνο με παραγωγούς, τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του covid19. Τονίζουμε ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών θα είναι το ελάχιστο πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 ΦΕΚ 4899/6-11-2020 Τεύχος Β’ κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα ισχύει με την έκδοσή της και την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα Διαύγεια, από σήμερα 09-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ανακαλείται με νεότερη απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης.