ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Με βάση το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2020, για τις εξετάσεις εισαγωγής του τρέχοντος έτους, οι αιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής μαθητών για την Α’ τάξη του Γυμνασίου ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ του Μουσικού Σχολείου Δράμας μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020, έως τις 14:00 (email: [email protected]).

Επίσης, οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, οφείλουν να αποστείλουν, επίσης, ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο στο όνομά τους (π.χ. Ε1), από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Επιπλέον, η διαδικασία επιλογής, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους, θα πραγματοποιηθεί φέτος από 15 έως 30 Ιουνίου 2020 με τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής των μαθητών τελούμε εν αναμονή των οδηγιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

-Στο τηλέφωνο: 25210-28191.

-Στην ιστοσελίδα: www.lyk-mous-dramas.dra.sch.gr