ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

 

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου διεκδίκησε και πέτυχε την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το έργο «Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) Δήμου Κ. Νευροκοπίου», με συνολικό προϋπολογισμό 2.271.372 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού καλύπτεται από κονδύλι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που έχει εκχωρηθεί για διαχείριση στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου έχει προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας για την ανάληψη από μέρους της, της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την ανάθεση της σύμβασης στον ανάδοχο και την επίβλεψη του έργου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. έχει καταφέρει να εντάξει την χρηματοδότηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Τ.Κ. Χωριστής στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 2.467.000 ευρώ. Ως σκοπός της συνεργασίας αυτής τίθεται η επίτευξη οικονομίας κλίμακας, με την παραγωγή δύο πανομοιότυπων έργων, από έναν φορέα που διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη σε αντίστοιχα έργα. Θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου του έργου, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

Ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ένταξη του έργου, αναφέρει δημόσια  τις ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, κ. Μέτιο Χρήστο, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας, κ. Πατακάκη Αργύρη, τον Δήμαρχο Δράμας, κ. Μαμσάκο Χριστόδουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για την συνεργασία στην υλοποίηση του έργου.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή  υλοποιώντας μέρος του προγράμματος της, προχωρά στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων προς όφελος της Τοπικής Κοινωνίας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ακριτικής περιοχής μας. Αναμένοντας την Δημοπράτηση ενός μεγάλου έργου για την περιοχή μας, της κατασκευής του 12/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου, η οποία θα γίνει από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στις 11 Ιουλίου στην Αθήνα, προχωρούμε στην υλοποίηση και άλλων εγκεκριμένων έργων  και πράξεων για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1) Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, 2) Εργασίες Ανάπλασης Οικισμού Περιθωρίου, 3) Αναβάθμιση έξι Παιδικών  Χαρών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, 4) Κέντρο περιβαλλοντικής και αθλητικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  στην ΤΚ Οχυρού, (σε συνεργασία με τον κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου «Αρτεμις» και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης),      5) Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κ. Νευροκοπίου, 6) Δημιουργία Δομής Σίτισης Δήμου Κ. Νευροκοπίου.