Την 23/2/2023, στελέχη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας συνεργάστηκαν με τους εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου στο πλαίσιο της υλοποίησης τπρογράμματος Erasmus.

Οι συμμετέχοντες μαθητές από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Τουρκία, την Σλοβενία και την Πολωνία μέτρησαν με ειδικό εξοπλισμό, χημικές ποιοτικές παραμέτρους δειγμάτων νερού τα οποία οι ίδιοι συνέλεξαν κάνοντας μία εισαγωγή στην ανάλυση της ποιότητας του νερού. Στην συνέχεια με ειδικές εφαρμογές WebGIS, που φτιάχτηκαν από τα στελέχη της υπηρεσίας, οι μαθητές σχεδίασαν μέσω tablets υδροχάρτες (Hydromaps) των περιοχών των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.