ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 710.000 ευρώ στους Δήμους Αγιάς, Σοφάδων, Παρανεστίου και Δυτικής Αχαΐας, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία. Η ενίσχυση γίνεται με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Αναλυτικά τα ποσά για κάθε Δήμο έχουν ως εξής:

Δήμος Αγιάς 250.000 ευρώ

Δήμος Σοφάδων 100.000 ευρώ

Δήμος Παρανεστίου 180.000 ευρώ

Δήμος Δυτικής Αχαΐας 180.000 ευρώ