ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Δ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Δ. ΔΑΛΑΚΑΚΗ

Απάντηση στην ανακοίνωση του Δημάρχου Δοξάτου κ. Δημήτρη Δαλακάκη (δημοσιεύεται στη διπλανή σελίδα της εφημερίδας «Εργασία… συν») όσον αφορά τη δημιουργία κέντρου μνήμης νεώτερης ιστορίας στο Δοξάτο δόθηκε από πλευράς Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη.

Στη συγκεκριμένη απάντηση από πλευράς Βουλευτή, πέρα από τη δημόσια αναφορά, υπάρχουν 13 συνημμένα έγγραφα, τα οποία αφορούν το θέμα και είναι μια επιστολή του ιδίου, 4 ερωτήσεις στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με τις απαντήσεις των ερωτώμενων Υπουργείων, καθώς και το ΦΕΚ ορισμού του Δοξάτου ως Ιστορική Έδρα του Δήμου.

Αν και από πλευράς κ. Κυριαζίδη η απάντηση στην ανακοίνωση του κ. Δαλακάκη δεν στάλθηκε στην εφημερίδα «Εργασία… συν» δημοσιεύεται αυτούσια στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η ανακοίνωση του κ. Κυριαζίδη έχει ως εξής:

«Αποτελεί αναγκαιότητα η αναφορά – γνωστοποίηση εκείνων των ενεργειών του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, ώστε να καταστεί γνωστή η δυνατότητα της δημιουργίας κέντρου μνήμης νεώτερης ιστορίας στο Δοξάτο (χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμερα να υπάρξει ένα βήμα από τον αρμόδιο).

Ομοίως και οι ενέργειες του κ. Βουλευτή, ώστε τελικά να αναγνωριστεί το Δοξάτο, ως οικισμός Ιστορικής Έδρας.

Γι’ αυτό τον λόγο επισυνάπτονται τα σχετικά κείμενα του κ. Βουλευτή και των καθ’ ύλη αρμοδίων Υπουργών.

Ως γίνεται αντιληπτό οποιαδήποτε άλλη αναφορά ή σχολιασμός ανάγεται στη σφαίρα του παραλόγου και σε άλλο επίπεδο.

Η εν λόγω δημόσια αναφορά κατέστη αναγκαία ύστερα από σχετικές παραφιλολογίες, άναρθρες και απεγνωσμένες φωνές.

Ευτυχώς οι πράξεις και τα έργα του καθενός έχουν και ονοματεπώνυμο».