ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

 

Η νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπει αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Την Πέμπτη 15/11/2018 ανακλήθηκαν όλες οι αιτήσεις του ΚΕΑ που υποβλήθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017 καθώς και Ιανουάριο 2018 προκειμένου να εναρμονιστούν με τη νέα ΚΥΑ. Στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προγραμματισμένες ανακλήσεις των αιτήσεων των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι αυτών των αιτήσεων ενημερώνονται με sms, ώστε να υποβάλουν νέα αίτηση έως το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε να μην υπάρξει κενό στην εισοδηματική τους ενίσχυση.

Μήνας Ανάκλησης – Μήνας Έγκρισης

Νοέμβριος 2018: Νοέμβριος 2017, Δεκέμβριος 2017, Ιανουάριος 2018

Δεκέμβριος 2018: Φεβρουάριος 2018, Μάρτιος 2018, Απρίλιος 2018

Ιανουάριος 2019: Μάιος 2018, Ιούνιος 2018, Ιούλιος 2018

Φεβρουάριος 2019: Αύγουστος 2018