ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Στην Ειδική Συνεδρίαση, της 4ης Δεκεμβρίου, της νέας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ που προέκυψε μετά τις γενικές εκλογές του ΤΕΕ της 3ης Νοεμβρίου 2019, εκλέχθηκαν με την προβλεπόμενη διαδικασία των έμμεσων εκλογών και μυστικών ψηφοφοριών, τα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ-ΑΜ, δηλαδή τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και τα μέλη του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής, ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ-ΑΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αρχιτέκτων μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Πολιτικός μηχανικός

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός μηχανικός

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ηλεκτρολόγος μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ηλεκτρολόγος μηχανικός

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, Αγρονόμος Τοπογράφος μηχανικός

ΜΕΛΗ: ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχ/γος Ηλ/γος μηχανικός

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχανικός Χωροταξίας &  Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΧΟΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ηλεκτρολόγος μηχανικός

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Μηχ/λόγος μηχανικός

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης