ΑΡΘΡΟ

Της Τόλης Καραγιαννίδου – Τσολπίδου

Συνταξιούχου τραπεζικής υπαλλήλου πρώην Α.Τ.Ε.

 

Κανονικός άνθρωπος. Σύμφωνα με το λεξικό είναι αυτός που ενεργεί με κανόνες και καθημερινά πρότυπα. Δηλαδή είναι αυτός που σέβεται και τηρεί τις αρχές του Συντάγματος. Άρα δεν κάνει στην καθημερινότητά του και την επικοινωνία του καμία διάκριση ως προς το θρήσκευμα, την καταγωγή, το χρώμα, την φυλή, το φύλο, ακόμα και την διάπλαση, τις ιδιαιτερότητες, τις νόμιμες προσωπικές πολιτικές επιλογές.

Στο τομέα των κομματικών επιλογών κανονικός είσαι αν εφαρμόζεις όλα αυτά, χωρίς παρέκκλιση. Άλλως δεν είσαι κανονικός. Σεβασμός δηλαδή σε όλους και σε όλα.

Άρα ας δούμε την ετυμολογία δύο πολύ καθημερινών χαρακτηριστικών λέξεων που συνδέονται με το κανονικό. Αριστερός – Δεξιός.

Ως Αριστερός προσδιορίζεται ο προοδευτικός πολίτης που ενδιαφέρεται και αγωνίζεται με όποιο κόστος για την ισότητα των δύο φύλων, για την καθημερινότητα του πολίτη, για ίσες ευκαιρίες εργασίας, αποδοχών, υγείας, παιδείας κτλ. Ότι δηλαδή ορίζει μέσω των Ευαγγελιστών και των Γραφών ο Χριστός.

Στην πορεία Αριστερός χαρακτηρίστηκε ο σοσιαλιστής – κομμουνιστής και αποτέλεσε τον «αποδιοπομπαίο τράγο» στις κοινωνίες του καπιταλισμού που φρόντισαν να διαγράψουμε κάθε τρόπο τις αξίες του Χριστιανισμού και να προβούν σε ομολογημένες και ανομολόγητες πράξεις, εξορίες, φυλακίσεις, εξοντώσεις κάθε προοδευτικού ανθρώπου που δήλωνε ή τον υποπτεύονταν ως Αριστερό. ΠΡΟΣΟΧΗ. Όποια πρόοδος έγινε στον κόσμο για εργασιακές σχέσεις, ισότητα, παιδεία, υγεία κτλ. έγινε από τους αγώνες των αριστερών με πολύ αίμα. Τίποτα δεν χαρίστηκε από τους συντηρητικούς.

Δεξιός: Το λεξικό λέει ότι είναι ο συντηρητικός ως προς τις πολιτικές του ιδέες, οπαδός δηλαδή του συντηρητικού κόμματος, άρα αντίθετος του Αριστερού.

Συμπερασματικά αυτός που δεν συμφωνεί και δεν εφαρμόζει τις αρχές του Ευαγγελίου. Άρα δεν είναι κανονικός.

Όποιος λοιπόν ορίζει τον εαυτό του ως κανονικό άνθρωπο, πρέπει να φροντίζει, ώστε ο δημόσιος λόγος του, αλλά κυρίως οι πράξεις του, να εναρμονίζονται με το Σύνταγμα και τον Χριστιανισμό.