ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 4,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

  • 780 ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων

 

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη Πράξεων Δήμων συνολικού ποσού ύψους 4.649.486,14 ευρώ, με τη συμμετοχή των Δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 1.747.786,14 ευρώ. Οι εγκρίσεις αφορούν τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων, καθώς και την προμήθεια μηχανημάτων έργου.

Ανάμεσα στις Πράξεις για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», είναι και αυτή που αφορά το Δήμο Παρανεστίου. Πρόκειται για Πράξη συνολικού ποσού 11.780 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.000 ευρώ προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και τα 1.780 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των εγκεκριμένων πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των Δήμων.