ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  • Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Περιφέρειας

 

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση την ικανοποίησή της τόσο για την ανακοίνωση, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, της έγκρισης χρηματοδότησης τριών σημαντικών έργων υποδομής στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, όσο και για την εν γένει συνεργασία και θετική ανταπόκριση του κ. Υπουργού στα αιτήματα της Περιφέρειας.

Τα τρία έργα που εγκρίθηκαν, τα οποία ιεραρχήθηκαν κατά προτεραιότητα και προτάθηκαν στο Υπουργείο από την Περιφέρεια μέσα από έναν κατάλογο συνολικά οκτώ απαραίτητων και ώριμων έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι:

  1. η αναβάθμιση του λιμένα Αλεξανδρούπολης και η αξιοποίηση της σύνδεσής του με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών,
  2. η αναβάθμιση του εμπορικού και του επιβατικού λιμένα Καβάλας για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων τους
  3. και η μελέτη και η κατασκευή του νέου συνοριακού σταθμού στους Κήπους Έβρου.

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προτίθεται να συμμετάσχει στην υλοποίηση των τριών αυτών έργων με το ποσό των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης, με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τους λιμένες της Καβάλας και με την πραγματοποίηση εργασιών υποδομής και προκαταρκτικής μελέτης για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων.

Η έγκριση των τριών έργων από το Υπουργείο έρχεται να προστεθεί στην έγκριση του Ειδικού Προγράμματος για τον Έβρο, προϋπολογισμού 26,6 εκατομμυρίων ευρώ, που πρότεινε η Περιφέρεια και προβλέπει την πραγματοποίηση 38 έργων και μελετών υποδομής στον Έβρο στους τομείς της οδοποιίας, της άρδευσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και στην έγκριση του νέου τριετούς Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο εγκρίθηκε όπως προτάθηκε από την Περιφέρεια πετυχαίνοντας αυξήσεις 45,6 εκατομμυρίων ευρώ για εκπόνηση μελετών, δημιουργία νέων υποδομών και δράσεων και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών σε όλη την Περιφέρεια.