Σε ανακοίνωση του Διοικητή της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο της Δράμας κ. Δημήτρη Τουτουντζόγλου αναφέρονται τα εξής:

«Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του Covid-19 παραμένει σε εξέλιξη και στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο της Δράμας.

Είναι εμφανές πως σύσσωμο το προσωπικό των εμπλεκομένων φορέων καταβάλει συντονισμένη και ενδελεχή προσπάθεια ενημέρωσης των διαμενόντων περί της αναγκαιότητας εμβολιασμού κατά του Covid-19. Είναι επίσης φανερός ο υπεύθυνος και μεθοδικός τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω αποτελεί το βαρυσήμαντο γεγονός να έχει εμβολιαστεί το 70% των όσων δικαιούνται να εμβολιαστούν εκ των οποίων το 82% πλήρως και το 18% μερικώς.

Στόχος σαφώς αποτελεί ο καθολικός εμβολιασμός όλων των διαμενόντων, στόχο που διαρκώς επιδιώκουμε να επιτύχουμε σε έναν συνεχώς μετακινούμενο πληθυσμό.

Παράλληλα με την εκστρατεία ενημέρωσης περί της αναγκαιότητας εμβολιασμού κατά του Covid-19, το αρμόδιο κλιμάκιο της δομής παρέχει στους διαμένοντες αφενός άμεση και αδιάλειπτη ενημέρωση για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και αφετέρου σημαντικό υγειονομικό υλικό.

Είναι σαφές πως παραμένουμε σε καθημερινή και αυξημένη επαγρύπνηση, σε συνεχή ετοιμότητα για λήψη, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες, επιπλέον μέτρων σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία»