ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή πάραδοσης παραλαβής των 10 τετρακίνητων οχημάτων μάρκας  MITSUBISHIL200 DOUBLECABDI 2.4 MTAS&GINVITE, συνολικής αξίας 255.900 αυτοκινήτων που αποτελούν δωρεά της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline (ΤΑΡ) AG στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Η εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (ΤΑΡ) AG, η οποία αναπτύσσει το έργο του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, εφαρμόζει στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται στην Ελλάδα ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, στοχεύουν –μεταξύ άλλων- στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Αξιοποιώντας αυτό το πρόγραμμα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης επικοινώνησε στον ΤΑΡ την ανάγκη της για 10 τετρακίνητα οχήματα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών.

Μετά την υποβολή και έγκριση του ως άνω αιτήματος από τον ΤΑΡ, τον Ιούνιο του 2019 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης αποδέχθηκε τη δωρεά.

Τα δωρηθέντα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παρακάτω Δασικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται:

-Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

-Δασαρχείο Σουφλίου

-Δασαρχείο Δασών Ροδόπης

-Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

-Δασαρχείο Δράμας

-Δασαρχείο Καβάλας

-Δασαρχείο Σερρών

-Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

-Δασαρχείο Έδεσσας

-Δασαρχείο Βέροιας