ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

 

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας, αποφασίσαμε να προβούμε σε κινητοποιήσεις και συγκεκριμένα σε δίωρες διακοπές όλων των εργασιών και συνεδριάσεων (συνθέσεις των Δικαστηρίων, εξυπηρέτηση Δικηγόρων, κοινού και διαδίκων) από την Δευτέρα 10-2-2020 έως και την Παρασκευή 14-2-2020 από ώρα 09:00 έως 11:00, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με κύρια αιτήματα:

– Άμεσες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στην Εισαγγελία Δράμας προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των νέων φυλακών του Νικηφόρου Δράμας

– Άμεσες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στο Ειρηνοδικείο Δράμας και επαναφορά των προσφάτως καταργηθέντων δύο οργανικών θέσεων (!!!)

– Άμεσες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων για την πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών της Θράκης (Εφετείο Θράκης, Εισαγγελία Θράκης, Ειρηνοδικείο Θάσου)

– Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών ως ελάχιστη έμπρακτη αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας, των ιδιαίτερων, επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών στις οποίες καθημερινά εργαζόμαστε, που τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζονται μόνον για τους δικαστικούς λειτουργούς.

– Άμεση εφαρμογή του άρθρου 143 του νέου ΚΠΔ για την μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των ποινικών Δικαστηρίων.

– Πλήρη μηχανοργάνωση όλων των δικαστικών υπηρεσιών και τη διασύνδεση τους με άλλους δημόσιους φορείς προκειμένου για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

– Επιμόρφωση όλων των δικαστικών υπαλλήλων (νεοδιόριστους και μη) λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της εργασίας στις Δικαστικές Υπηρεσίες.

– Αποζημίωση για τις υπερωρίες των δικαστικών υπαλλήλων.

– Άμεση συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.

– Την καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους διορισθέντες μετά το 2011 δικαστικούς υπαλλήλους όπως έγινε πρόσφατα σε δημοσίους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, καθώς και την αύξηση των καθηλωμένων επί 10ετία εξόδων κίνησης των επιμελητών δικαστηρίων.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ