ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Μετά τις πρόσφατες τακτικές κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι Δραμινοί Μάριος Αποστολίδης και Κωνσταντίνος Δαδούδης (οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν διατελέσει Διοικητές στην Πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας) έχουν πλέον αναβαθμισμένο ρόλο. Συγκεκριμένα ο κ. Μάριος Αποστολίδης, ο οποίος υπηρετούσε με το βαθμό του Ταξίαρχου ως Διοικητής στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου και αναλαμβάνει Συντονιστής Επιχειρήσεων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. Ο κ. Κωνσταντίνος Δαδούδης, ο οποίος με το βαθμό του Πυράρχου ήταν Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καβάλας, προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και αναλαμβάνει Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.


Παράλληλα, με τη δημιουργία νέων θέσεων, ο Πύραρχος κ. Παναγιώτης Τιάγκος αναλαμβάνει Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας, ενώ ο κ. Γιάννης Αραμπαταζής παραμένει στη θέση που κατείχε ως Διοικητής της Πυροσβεστικής στη Δράμα.