Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος υπέγραψε την Προγραμματική Σύμβαση για την δημιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στη Δράμα.

Η κατασκευή της νέας υπερσύγχρονης μονάδας θα στοιχίσει 2.016.450 ευρώ και θα γίνει δυτικά του σημερινού Σταθμού Μεταφόρτωσης και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην περιοχή της Σίψας

Με την ολοκλήρωσή της η ΜΕΑ Δράμας θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγμένα πλέον οργανικά απόβλητα του καφέ κάδου, που θα τοποθετηθεί, ενώ θα συλλέγονται από ειδικά απορριμματοφόρα.

Σε δήλωσή του ο κ. Μαμσάκος ανέφερε τα εξής:

«Η νέα Μονάδα είναι κυριολεκτικά ένα εργοστάσιο που εντάσσεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Νιώθω απόλυτα ικανοποιημένος και δικαιωμένος, διότι συντονίστηκε μια μεγάλη προσπάθεια, με την οποία εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για υλοποίηση και επιτάχυνση δράσεων και έργων που αποφέρουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και προασπίζουν την τοπική κοινωνία μας».