Με Πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κ. Νικόλαο Νικολαΐδη θα πορευθεί η Κοινότητα Καταφύτου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Πρόκειται για μια περίπτωση που δεν συναντάται συχνά σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, αλλά προβλέπεται από τη νομοθεσία και κρίνεται ως επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών υποθέσεων. Εξάλλου, σε αντίθεση με τους Δήμους ή τις μεγάλες σε πληθυσμό Κοινότητες, όπου υπάρχουν πολυμελή όργανα, στις μικρότερες Κοινότητες, με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων, η διοίκηση ασκείται από μονοπρόσωπα όργανα, τους Προέδρους αυτών.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, κλήθηκε να αποφασίσει για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου στην Κοινότητα Καταφύτου έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου. Ο λόγος που έπρεπε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση έγκειται στο γεγονός ότι αφενός ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος υπέβαλλε την παραίτησή του, καθώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μετακομίζει εκτός Νομού Δράμας με την οικογένειά του, ενώ ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης στις τελευταίες εκλογές, ο επιλαχών δηλαδή, έχει αποβιώσει. Έτσι, ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου έθεσε ερώτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν και η απάντηση ήταν ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία σε περιπτώσεις κένωσης έδρας Προέδρου κοινότητας με πληθυσμό μικρότερο των 300 κατοίκων χωρίς τη δυνατότητα αναπλήρωσης, λόγω έλλειψης άλλου υποψηφίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ο κ. Νικολαΐδης, ο οποίος ασκεί και χρέη Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, να εκτελεί χρέη Προέδρου στην Κοινότητα Καταφύτου.

 

Το μπιζέλι

 

 

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, δύο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν την έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, συνολικού ύψους περίπου 1,5 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι προτάσεις αφορούν την αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών του Δήμου και συγκεκριμένα του Δημοτικού Ωδείου και του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ».

Για το Δημοτικό Ωδείο η πρόταση χρηματοδότησης έχει τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δράμας» και συνολικό προϋπολογισμό 739.815,43 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού (655,255,43 ευρώ) αφορά το υποέργο της προμήθειας εξοπλισμού αναβάθμισης του Δημοτικού Ωδείου. Συγκεκριμένα, θα γίνει δηλαδή προμήθεια εξοπλισμού αντικατάστασης των υφιστάμενων ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού-αερισμού των δαπέδων και των καθισμάτων του Δημοτικού Ωδείου. Στην πρόταση περιλαμβάνονται ακόμη υποέργα για προμήθεια μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου (74.560 ευρώ) και για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διοίκηση του έργου (10.000 ευρώ).

Για τον κινηματογράφο «ΟΛΥΜΠΙΑ» η πρόταση χρηματοδότησης έχει τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του κινηματογράφου “ΟΛΥΜΠΙΑ” και συνολικό προϋπολογισμό 739.752,38 ευρώ. Η πρόταση αφορά προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού αντικατάστασης των υφιστάμενων ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού-αερισμού των δαπέδων και των καθισμάτων του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ».

 

Το κολοκυθάκι

 

 

Οι χάρτες με το Αιγαίο είναι το αφήγημα των καθεστωτικών στην Τουρκία και το απλό ερώτημα είναι κατά πόσο και έως πότε ο αναθεωρητισμός των Τούρκων θα είναι αποδεκτός από τη Δύση.

Η 24η Φεβρουαρίου δεν είναι μια απλή, τυχαία ημερομηνία, αφού οι ανατροπές στις ζωές και στους σχεδιασμούς είναι σε παγκόσμια κλίμακα.

Μετά από 20 χρόνια στην εξουσία, ο Ταγίπ Ερντογάν «αγκαλιάστηκε» με τους ακραίους εθνικιστές και η κανονικότητα αυτών των σχέσεων δεν έχει όρια και κανόνες.

Κοστίζει στον Έλληνα η ενεργειακή κρίση, όμως επιπλέον κόστος υπάρχει για τον αποτρεπτικό εκσυγχρονισμό, αφού ίσως μόνο αυτό αναγνωρίζουν τα «γεράκια» της Ανατολής.

 

Ο κηπουρός