ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των αρχαιρεσιών και την επικύρωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών με το υπ’ Αρ. Πρωτ. 19272/4-12-2018 από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 308 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας συγκροτήθηκε σε Σώμα την 06-12-2018 με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Γεωργιάδης Νικολάου

Αντιπρόεδρος Γκιόκης Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας Βασιλείου Όλγα

Ταμίας: Γρηγοριάδου Χάρις

Μέλη: Βολιώτης Κωνσταντίνος

Δαυίδης Γεώργιος

Ευαγέλογλου Δέσποινα

Ιντζές Γεώργιος

Μπουγάς Θεόδωρος

Σαραλιώτου Ελπινίκη

Τσιμπουκέλης Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεώργιάης Παιδίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Όλγα Βασιλείου

Πυρηνικός