ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

  • Εντωμεταξύ νόμιμη κρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας

 

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία ελέγχεται η νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας σχετικά με την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Ιανουαρίου 2020 σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας είχε λάβει κατά πλειοψηφία απόφαση (με τις ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων «πόλη+ζωή», «Project Δράμα 2020», «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» και «Λαϊκή Συσπείρωση») για την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, με την αρ. πρωτ. 1406/25-02-2020 απόφασή της έκρινε πως είναι νόμιμη η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακόμη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης αναφέρει πως η απόφασή της για τον έλεγχο νομιμότητας μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, εντός προθεσμίας ενός μηνός. Αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς ο Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Λευτέρης Καλλινικίδης, κατά τη συζήτηση του θέματος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε τονίσει πως ο ίδιος θα προσφύγει κατά της απόφασης σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή χρειαστεί.

 

Νομοθετική ρύθμιση από το ΥΠ.ΕΣ.

 

Εντωμεταξύ, για περιπτώσεις δημοτικών επιχειρήσεων, όπως αυτή της ΔΕΚΠΟΤΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε σχετική νομοθετική ρύθμιση. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στις επιτροπής, αναφέρονται τα εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου».