Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου Παρασκευάς Παπαδόπουλος, ανακοινώνει:

Όλες οι δομές και υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου λειτουργούν πάντα με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση της υγείας των ωφελούμενων-εξυπηρετούμενων του, των εργαζομένων του και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Εναρμονιζόμενοι λοιπόν πλήρως με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας προχωρούμε για προληπτικούς λόγους, στην αναστολή λειτουργίας των:

-Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών,

-Φιλαρμονικής

-Κλειστών Γυμναστηρίων

για τις επόμενες 14 ημέρες, από 11-03-2020 έως 24-03-2020

-ΚΑΠΗ

των οποίων η λειτουργία των εντευκτηρίων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων έχει ήδη ανασταλεί για ένα μήνα, από 09-03-2020 έως 09-04-2020.

Τα ιατρεία των ΚΑΠΗ λειτουργούν κανονικά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα-Παρασκευή, 7:00-15:00.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Ν.Π.Δ.Δ. με υπευθυνότητα θα προβεί στη σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση όλων των δομών του.

Συστήνεται η διατήρηση ψυχραιμίας από όλους μας, η πιστή τήρηση των οδηγιών που δίδονται από τους ειδικούς για την ατομική καθαριότητα και υγιεινή, καθώς και η επίδειξη ατομικής και συλλογικής ευθύνης, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού και την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας.

Θα υπάρχουν ανάλογες ανακοινώσεις σε κάθε πιθανή αλλαγή των μέτρων που αφορούν στη λειτουργία των δομών μας.

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου

Παρασκευάς Παπαδόπουλος