ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, Εσωτερικών κ. Πάνο Θεοδωρικάκο και Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, με θέμα «Αποκλεισμός των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τις Ανώτατες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ.», κατέθεσε η Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Στην ερώτησή της η κ. Κεφαλίδου επισημαίνει πως «με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 βελτιώθηκαν οι διατάξεις για την πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και, μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, προβλέπεται πλέον η πρόσβασή τους σε όλα τα συναφή με την ειδικότητά τους Πανεπιστημιακά Τμήματα σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων και κατ’ εξαίρεση σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας».

Όμως, συνεχίζει η κ. Κεφαλίδου, «ενώ έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί ως προς την πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στα σχετικά με την ειδικότητά τους πανεπιστημιακά τμήματα για ανεξήγητο λόγο εξακολουθεί να παραμένει ο αποκλεισμός τους από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. που είναι ισότιμες με τις Σχολές των Πανεπιστημίων».

Η κ. Κεφαλίδου επισημαίνει πως «μετά τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ σε όλα τα σχετικά με την ειδικότητά τους Πανεπιστημιακά Τμήματα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάφωρη αδικία και να αρθεί ο αποκλεισμός τους από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.» και προσθέτει στη συνέχεια πως «είναι δίκαιο για λόγους ίσης μεταχείρισης, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά και για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, στην οποία υστερούμε σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. να εισάγονται στις ως άνω Ανώτατες Σχολές».

Η ερώτηση της κ. Κεφαλίδου καταλήγει με τα εξής ερωτήματα:

«1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας και η καθιέρωση ισότιμης και ισάξιας μεταχείρισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.;

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο σας, ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των αποφοίτων αυτών και από την επόμενη σχολική χρονιά να μπορούν να εισάγονται και στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., ανεξάρτητα από τον τομέα και την ειδικότητα από την οποία αποφοιτούν;».