Σε συνέχεια επιστολής του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη προς την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, με θέμα την «Κάλυψη υγειονομικών αναγκών του Δήμου Δοξάτου», ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ κ. Δημήτριος Τσαλικάκης απάντησε με επιστολή του.

Στην επιστολή του κ. Τσαλικάκη αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3131/2-4-2021 εγγράφου σας που αφορά την υγειονομική κάλυψη των δημοτών του Δοξάτου, σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις σας και προτάσεις και βρίσκεται στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται προς εξυπηρέτηση των δημοτών σας. Απτή απόδειξη η προκήρυξη των θέσεων για τη δημιουργία ΤΟΜΥ στο Δήμο.

Λαμβάνοντας υπόψη, όπως και εσείς αναφέρετε, τις δυσκολίες στην παρούσα φάση λόγω της πανδημίας, θα είμαστε σε επαφή για περαιτέρω ενέργειες σε ότι αφορά τη λειτουργία του ΠΠΙ Δοξάτου, αλλά και της ενδεχόμενης δημιουργίας ΤΟΜΥ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων.