Με σημερινή (4/6) απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τοποθετείται αντιρρησίας συνείδησης σε υπηρεσία του Δήμου για να εκπληρώσει εναλλακτική υπηρεσία.

Ο αντιρρησίας συνείδησης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου για χρονικό διάστημα 15 μηνών.

Μάλιστα, ο αντιρρησίας συνείδησης, κατά τη διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας, θα λαμβάνει μηνιαίως 223,53 ευρώ για τη σίτιση και τη στέγασή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη νομοθεσία, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση «ο Δήμος Δοξάτου αδυνατεί να παρέχει τροφή και στέγη».