Άλλο ένα βήμα για τη διάλυση της ΔΕΚΠΟΤΑ έγινε με τη σημερινή (4/6) ανάρτηση στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Ιωάννη Σάββα για λύση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης.

Πλέον η συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, ενώ για να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία θα πρέπει να γίνει και η εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ από την εταιρεία που έχει οριστεί.