Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 427 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ

 

Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 27 Αυγούστου 2018 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι βάσεις εισαγωγής σε σχολές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δίνοντας με αυτό τον τρόπο τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους. Με την ανακοίνωση των βάσεων έγινε ταυτόχρονα γνωστή και η σχολή στην οποία εισάγεται ο κάθε υποψήφιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, με τους υποψήφιους να ενημερώνονται εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Παράλληλα, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα στα Λύκεια όλης της χώρας, με τις καταστάσεις να περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα  στοιχεία της επιτυχίας του και όχι  τα ονομαστικά στοιχεία του.

 

427 σπουδαστές στα τρία Τ.Ε.Ι. με έδρα τη Δράμα

 

Στα τρία Τμήματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα τη Δράμα (Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου) εισήχθησαν συνολικά 427 σπουδαστές, ενώ πέρυσι ο αριθμός αυτός ήταν 401 (χωρίς αυτό να σημαίνει πάντως ότι θα εγγραφούν όλοι ή και ότι ακόμη κι αν εγγραφούν ότι θα φοιτήσουν όλοι στη Δράμα).

Αναλυτικά, με βάση τις φετινές βάσεις εισάγονται 170 στο Τμήμα Δασοπονίας (156 πέρυσι), 132 στο Τμήμα Οινολογίας (123 πέρυσι) και 125 στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (122 πέρυσι). Από τις συνολικά 459 διαθέσιμες θέσεις για τα 3 Τμήματα της Δράμας δεν υπήρξε πλήρωση σε 32 (14 στο ΤΕΙ Δασοπονίας, 7 στο ΤΕΙ Οινολογίας και 11 στο ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου), κυρίως από τις δευτερεύουσες κατηγορίες εισακτέων (θέσεις για αποφοίτους προηγούμενων ετών) ή από τις θέσεις για αλλογενείς (εντός και εκτός Ε.Ε.).

 

Οι βάσεις εισαγωγής για τα Τμήματα με έδρα τη Δράμα

 

Οι βάσεις των σχολών με έδρα τη Δράμα για το έτος 2018 στις κυριότερες κατηγορίες εισακτέων διαμορφωθήκαν ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιλογή ΓΕΛ Ημερήσια: 9.420 μόρια

Επιλογή ΕΠΑΛ Ημερήσια: 5.070 μόρια

Επιλογή 10% ΓΕΛ Β 2017: 10.624 μόρια

Επιλογή 10%, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β 2016: 9.459 μόρια

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

Επιλογή ΓΕΛ Ημερήσια: 10.946 μόρια

Επιλογή ΕΠΑΛ Ημερήσια: 7.690 μόρια

Επιλογή 10% ΓΕΛ 2017: 13.131 μόρια

Επιλογή 10%, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β 2016: 10.728 μόρια

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Επιλογή ΓΕΛ Ημερήσια: 5.919 μόρια

Επιλογή ΕΠΑΛ Ημερήσια: 6.165 μόρια

Επιλογή 10% ΓΕΛ 2017: 7.901 μόρια

Επιλογή 10%, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β 2016: 2.907 μόρια

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, πέρα από τις βάσεις εισαγωγής, και τα μόρια του πρώτου εισακτέου σε κάθε σχολή.

Στο ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από τους αποφοίτους ημερήσιων ΓΕΛ ο πρώτος εισακτέος συγκέντρωσε 13.600 μόρια, στο ΤΕΙ Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, στην ίδια κατηγορία, ο πρώτος εισακτέος συγκέντρωσε 15.454 μόρια και στο ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ο πρώτος εισακτέος, στην ίδια κατηγορία συγκέντρωσε 8.678 μόρια.

Από τους αποφοίτους ημερησίων ΕΠΑΛ, ο πρώτος εισακτέος στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος εισήχθη με 11.060 μόρια, στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, στην ίδια κατηγορία, με 12.285 μόρια και στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στην ίδια κατηγορία με 11.070 μόρια.

 

Σύγκριση των φετινών με τις περσινές βάσεις

 

Όσον αφορά τη σύγκριση των φετινών βάσεων με τις περσινές για τα τρία Τμήματα της Δράμας, παρατηρείται άνοδος της βάσης εισαγωγής για το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου και πτώση για τα Τμήματα Δασοπονίας και Οινολογίας στην κύρια κατηγορία εισακτέων, δηλαδή στους αποφοίτους ημερήσιων Γενικών Λυκείων.

Έτσι, στην κατηγορία Επιλογή ΓΕΛ Ημερήσια, ενώ στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα τη Δράμα η βάση εισαγωγής το 2017 ήταν 9.981 μόρια, φέτος η βάση έπεσε στα 9.420 μόρια, καταγράφοντας πτώση σε απόλυτο αριθμό 561 μόρια και σε ποσοστό -5,6%. Πτώση καταγράφηκε και στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, καθώς η βάση του 2017 ήταν 11.690 μόρια, ενώ το 2018 έπεσε στα 10.946 μόρια, καταγράφοντας πτώση 744 μόρια και -6,4%. Όσον αφορά το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου η βάσει εισαγωγής σε αυτό κατέγραψε άνοδο, καθώς από τα 5.036 μόρια το 2017 ανέβηκε στα 5.919 μόρια, σημειώνοντας άνοδο κατά 883 μόρια και κατά 17,5%.

Στην δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία εισακτέων, από τα ημερήσια ΕΠΑΛ, οι βάσεις για τα 3 Τμήματα με έδρα τη Δράμα κατέγραψαν μεγάλη πτώση. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Επιλογή ΕΠΑΛ Ημερήσια, το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος είχε το 2017 ως βάση τα 10.230 μόρια, ενώ το 2018 τα 5.070 μόρια, καταγράφοντας πτώση 5.160 μόρια και ποσοστό -50,4%11%. Μεγάλη ήταν η πτώση για το Τμήμα Οινολογίας, καθώς η βάση του 2017, στην ίδια κατηγορία, ήταν 11.840 μόρια, ενώ το 2018 7.690, σημειώνοντας πτώση 4.150 μόρια και ποσοστό -35,1%. Πτώση και για το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στην ίδια κατηγορία, καθώς η βάση του 2017, στην ίδια κατηγορία, ήταν 10.025 μόρια, ενώ το 2018 6.165, σημειώνοντας πτώση 3.820 μόρια και ποσοστό -38,5%.

 

Θανάσης Σιουτόπουλος