ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΜΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

 

Ακόμη ένα βήμα έγινε για τη συνέργεια των ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με στόχο τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, καθώς η σχετική επιτροπή που είχε δημιουργηθεί κατέληξε στο πόρισμά της. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε τη συνέργεια μεταξύ των ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα προέκυψαν νέα δεδομένα με την επιθυμία συμμετοχής στο νέο σχήμα και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε επιχειρήσει, ανεπιτυχώς όμως, να συνεργαστεί αρχικά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια με τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Αιγαίου. Άλλωστε για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 4 ιδρυμάτων, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου. Στη συνάντηση είχε αποφασιστεί η νέα διευρυμένη επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα ιδρύματα, αλλά και από το Υπουργείο, να ετοιμάσει το πόρισμά της μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως και τελικά έγινε. Παράλληλα, στη σύσκεψη πάρθηκε απόφαση για δημιουργία 20μελούς οργάνου διοίκησης με ισότιμη συμμετοχή των τριών ΤΕΙ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Το νέο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος», όπως και αυτά που συνενώθηκαν ή θα συνενωθούν στο μέλλον, θα υπάρχει ως επιλογή στα μηχανογραφικά που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το έτος 2019.

Όσον αφορά τα Τμήματα ΤΕΙ της Δράμας το νέο πόρισμα δεν φέρνει κάποια αλλαγή σε σχέση με το αρχικό πόρισμα. Άλλωστε στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης είχε συμφωνηθεί να μην υπάρξουν ουσιαστικές τροποποιήσεις του πορίσματος της σχετικής επιτροπής, η οποία είχε ασχοληθεί με τη συνέργεια του Διεθνούς Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Έτσι, στη Δράμα αναμένεται, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία συνέργειας των 4 ιδρυμάτων, να δημιουργηθεί Πανεπιστημιακή Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με 2 Τμήματα: Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο έρχεται ως συνέχεια του ήδη υφιστάμενου Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, και το Τμήμα Οινολογίας και Αγροτικής Βιοτεχνολογίας, το οποίο έρχεται ως συνέχεια του Τμήματος Οινολογίας.

Παράλληλα, στο πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής υπάρχουν και προτάσεις για τη δημιουργία διετών προγραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά τη Δράμα ενδεικτικά προτείνεται η δημιουργία προγραμμάτων σχετικά με την επεξεργασία μαρμάρων και σχετικά με την επεξεργασία προϊόντων ξυλείας.

Σχετικά με το μέλλον των νυν φοιτητών σε όλα τα Τμήματα ΤΕΙ, αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε βάθος πενταετίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους φοιτούν να λάβουν το πτυχίο τους.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συνέργειας θα πρέπει να υπάρξει σχετικό νομοσχέδιο, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, το οποίο θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο για τη συνέργεια των 4 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μακεδονίας και της Θράκης αναμένεται να εισαχθεί προς έγκριση στη Βουλή το προσεχές φθινόπωρο.