ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2017, η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στο πλαίσιο προγραμματισμού του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, στο γραφείο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, γραφείο 322, ταχ.δ/νση Διοικητήριο Τ.Κ. 66133 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Τη σχετική αίτηση συνδιοργάνωσης, μπορούν να την παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γραφείο 322 του Διοικητηρίου ή από την ιστοθέση της υπηρεσίας http://www.pedramas.eu/index.php/el/menu-ipiresies/menu-ygeias/a-/2013-05-24-06-54-08.html

Παράλληλα, οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό 2521351322, για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση.

Οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες και αυτές οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, κυρίως όμως, όσες εμπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η Π.Α.Μ.Θ., μετά από εισήγηση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

-Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση

-Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς

-Να είναι δυναμικές και καινοτόμες

-Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού

-Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη

-Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα

-Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας

-Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

-Οι σύλλογοι που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Π.Ε. Δράμας και να έχουν ενημερώσει το φάκελό τους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη.

-Να έχουν δωρεάν είσοδο / συμμετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης, να μην έχουν έσοδα από αυτές

-Να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκ-ρίσεων

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/ συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης.

ΤΕΛΟΣ:

Οι φορείς, καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν:

-απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών/ συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης κ.λ.π.)

-οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ)

Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα περιληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της Π.Α.Μ.Θ. που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμά της.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.

Ο έγκαιρος σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της Π.Ε. Δράμας θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων και η δική σας συμβολή στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι καθοριστικής σημασίας.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Ανάργυρος Α. Πατακάκης