ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΜΕΣΩ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ Δ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ

Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, σχετικά με τη Σιδηροδρομική Εγνατία, αλλά και το σιδηροδρομικό δίκτυο των Σερρών και της Δράμας, δόθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη. Στην απάντησή του ο κ. Σπίρτζης ενημερώνει τον κ. Κυριαζίδη, μέσω της κοινοποίησης σχετικών εγγράφων από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ. Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ο σχεδιασμός, ο οποίος «γίνεται εκ παραλλήλου» προβλέπει «την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής εκ παραλλήλου με την υλοποίηση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας».

Μάλιστα, στο έγγραφο του ΟΣΕ, το οποίο υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πετράκη, «η μελέτη και κατασκευή της Σιδηροδρομικής Εγνατίας έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα ενώ η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου, έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ο κ. Πετράκης, «ο ΟΣΕ έχει ήδη εκπονήσει οριστικές μελέτες σε εντοπισμένα τμήματα βελτίωσης της χάραξης για τα τμήματα Στρυμόνα – Σέρρες, Δράμα – Παρανέστι – Σταυρούπολη» και «για την υλοποίηση των παραπάνω, θα αναζητηθούν πόροι από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία». Όσον αφορά τη Σιδηροδρομική Εγνατία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός της «είναι σύνθετο έργο χωρίς μελετητική ωρίμανση τέτοια, που να είναι εφικτός ο ακριβής προϋπολογισμός του έργου».

Στο έγγραφο της ΤΡΕΝΟΣΕ, το οποίο υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Διονέλη, γίνεται αναφορά στη Σιδηροδρομική Εγνατία, δηλαδή στη «δημιουργία ενός νέου Σιδηροδρομικού Διαδρόμου, ανάλογου με αυτού της οδικής Εγνατίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση διεθνών μεταφορών που θα συνδέει τους Λιμένες Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης (6ου προβλήτα), Νέας Καρβάλης και Αλεξανδρούπολης» και τονίζεται ότι «το τμήμα Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Καβάλα – Τοξότες Ξάνθης, δεν σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση – κατάργηση ή βελτίωση της υφιστάμενης γραμμής που διέρχεται από τους νομούς Σερρών και Δράμας, αλλά ως επέκταση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου»

 

Το έγγραφο του ΟΣΕ

 

Αναλυτικά, στο έγγραφο του ΟΣΕ, σχετικά με την ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη, αναφέρονται τα εξής:

«Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 1316/20-11-2017 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Δημ. Κυριαζίδη, σας γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός του ΟΣΕ σε ότι αφορά την Σιδηροδρομική Εγνατία και το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο γίνεται εκ παραλλήλου. Δηλαδή, η μελέτη και κατασκευή της Σιδηροδρομικής Εγνατίας έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα ενώ η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου, έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα.

Ο ΟΣΕ έχει ήδη εκπονήσει οριστικές μελέτες σε εντοπισμένα τμήματα βελτίωσης της χάραξης για τα τμήματα Στρυμόνα – Σέρρες, Δράμα – Παρανέστι – Σταυρούπολη. Για την υλοποίηση των παραπάνω, θα αναζητηθούν πόροι από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνεπώς με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν οι πόλεις των Σερρών και της Δράμας.

Ο σχεδιασμός της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, είναι σύνθετο έργο χωρίς μελετητική ωρίμανση τέτοια, που να είναι εφικτός ο ακριβής προϋπολογισμός του έργου.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής εκ παραλλήλου με την υλοποίηση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας».

 

Το έγγραφο της ΤΡΕΝΟΣΕ

 

Το έγγραφο της ΤΡΕΝΟΣΕ, για την ερώτηση του Δραμινού Βουλευτή της Ν.Δ., έχει ως εξής:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αφορά στην υπ’ αριθμ. 1316/20-11-2017 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η ΕΡΓΟΣΕ υλοποιεί τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου με συγχρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων.

Το έργο της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, περιλαμβάνεται μεταξύ των 4 προτάσεων επενδύσεων συνδυασμένων μεταφορών τις οποίες το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ, έχει διαμορφώσει και οι οποίες έχουν κατατεθεί στην Επενδυτική Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχέδιο Juncker με αρχική εκτίμηση κόστους 5,5 δις. ευρώ.

Πρόκειται για την δημιουργία ενός νέου Σιδηροδρομικού Διαδρόμου, ανάλογου με αυτού της οδικής Εγνατίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση διεθνών μεταφορών που θα συνδέει τους Λιμένες Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης (6ου προβλήτα), Νέας Καρβάλης και Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, το τμήμα Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Καβάλα – Τοξότες Ξάνθης, δεν σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση – κατάργηση ή βελτίωση της υφιστάμενης γραμμής που διέρχεται από τους νομούς Σερρών και Δράμας, αλλά ως επέκταση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου. Η διερεύνηση δε εναλλακτικών χαράξεων αποτέλεσε αντικείμενο παλαιοτέρων μελετών, του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.

Μικρότερο υποτμήμα αποτελεί η σιδηροδρομική γραμμή από την Νέα Καρβάλη (σύνδεση με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας) μέχρι τους Τοξότες Ξάνθης (σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο), για τις μελέτες του οποίου η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. έχει εξασφαλίσει κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και με τις οποίες επιτυγχάνεται πλήρης ωρίμανση για την κατασκευή του.

Σχετικά με το υφιστάμενο δίκτυο, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. προωθεί την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Σιδ/κης Γραμμής Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Σερρών – Προμαχώνα με την διακήρυξη της μελέτης “Αναβάθμιση εντοπισμένων τμημάτων γραμμής Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα” (Α.Δ. 3000) που έχει αντικείμενο την εκπόνηση Οριστικών Μελετών για τα τμήματα Καστανούσα – Ροδόπολη, Μανδράκι – Νέο Πετρίτσι και Στρυμόνας – Προμαχώνας καθώς και την ανακαίνιση 2,5 χλμ. γραμμής μετά τον ΣΣ Μουριών.

Επίσης στη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη – Πύθιο (σύνορα με Τουρκία) – Ορμένιο (σύνορα με Βουλγαρία), μήκους 195 χλμ., προγραμματίζεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης μονής γραμμής και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης. Για την εξεύρεση χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο, έχει κατατεθεί επίσης πρόταση στην Επενδυτική Πύλη για το “πλάνο Juncker”.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση».

 

Η ερώτηση του Δ. Κυριαζίδη

 

Υπενθυμίζεται ότι στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη αναφέρονταν τα εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η χάραξη νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο πλαίσιο της λεγόμενης «Σιδηροδρομικής Εγνατίας», χωρίς μάλιστα να εντάσσονται σε αυτήν η Δράμα και οι Σέρρες, αποτελεί άλλη μία πράξη έμπρακτης απομόνωσης του Νομού μας.

Η μη αξιοποίηση του υφισταμένου σιδηροδρομικού δικτύου της γραμμής Στρυμόνας – Σέρρες – Δράμα – Ξάνθη, το οποίο, αν και ανακαινίσθηκε προσφάτως, οδηγείται εκ των πραγμάτων σε αχρησία, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί η «Σιδηροδρομική Εγνατία», ένα έργο με τεράστιο κόστος και μηδαμινά οφέλη. Στο ασύμφορο του όλου έργου έχει πολλαπλώς καταδειχθεί από δημόσιες παρεμβάσεις ακαδημαϊκών και ειδικών στα ζητήματα των μεταφορών, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για αυτό καθ’ εαυτό το έργο αλλά και για τα προσδοκώμενα οφέλη του στην εθνική οικονομία. Σε μία περίοδο γενικευμένης οικονομικής δυσπραγίας, η μη αξιοποίηση των υφισταμένων σιδηροδρομικών υποδομών, για τον εκσυγχρονισμό των οποίων δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά, και η προώθηση έργων σαν και το προκείμενο, το οποίο δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά σε τίποτε, αποτελεί καθαρή σπατάλη και πρόκληση. Και αναμφίβολα, το μόνο που τελικώς επιτυγχάνεται με αυτή την πολυδάπανη χάραξη είναι η περιθωριοποίηση 2 ολοκλήρων νομών και περιοχών της Βορείου Ελλάδος, τις ανάγκες των οποίων επιδεικτικά αγνοεί η Κυβέρνηση.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αξιοποίηση από την Κυβέρνηση του υφισταμένου σιδηροδρομικού δικτύου (γραμμή Στρυμόνα – Σέρρες – Δράμα – Ξάνθη), οδηγώντας το εκ των πραγμάτων στην αχρησία; Για ποιο λόγο εκσυγχρονίστηκε τότε αυτό;
  2. Για ποιο λόγο εξαιρούνται της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» η Δράμα και οι Σέρρες;

Με ποια κριτήρια επιλέγει η Κυβέρνηση να οδηγήσει στην απομόνωση δύο ολόκληρους Νομούς;

  1. Πόσο θα κοστίσει τελικά το όλο έργο της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» και ποιος θα το χρηματοδοτήσει;
  2. Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαία η μείωση του χρόνου διαδρομής μεταξύ Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης, γιατί δεν αναζητώνται λύσεις όπως η βελτίωση και τυχόν επαναχάραξη των υφισταμένων γραμμών;