Σε συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα CLLD LEADER προσκαλεί τους Δημάρχους των Δήμων της Π.Ε. Δράμας, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες, η Αναπτυξιακής Δράμας.

Στη σχετική πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:

Την τρέχουσα περίοδο πλήθος γεγονότων σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος CLLD LEADER βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτείται εγρήγορση και συντονισμός για να προλάβουμε τους χρόνους που τίθενται.

Τέσσερεις Δήμοι έχουν έργα που υλοποιούνται ήδη την τρέχουσα περίοδο και απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται το κάθε έργο.

Άμεσα θα δημοσιεύσουμε σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης, Πρόσκληση για δημόσια έργα και μάλιστα αποκλειστικά και μόνο για τους Δήμους της ΠΕ Δράμας, σε επιλεγμένες δράσεις για τις οποίες έχουμε επιστημονική τεκμηρίωση. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ και προέκυψε με την πρόσφατη 4η υπερδέσμευση μετά από αίτημα της Αναπτυξιακής Δράμας και έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ήδη βρισκόμαστε σε πλήρη δραστηριότητα με την προετοιμασία του προγράμματος CLLD LEADER της επόμενης προγραμματικής περιόδου και αναμένουμε τις προτάσεις των Δήμων (και όχι μόνο) για τον κατά το δυνατόν άρτιο αναπτυξιακό σχεδιασμό που αποτελεί τη βάση για επιτυχή υλοποίηση.

Για τους ανωτέρω λόγους καλείστε την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 στις 11:30 π.μ. σε συνάντηση εργασίας – διαβούλευση στην Αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Διοικητήριο Δράμας με τα παρακάτω επιμέρους θέματα:

  1. Συνοπτική παρουσίαση των Μελετών Λιβαδοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης των Δήμων Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου με εστίαση στις δράσεις που θα προκηρυχθούν.
  2. Παρουσίαση της επικείμενης πρόσκλησης του CLLD LEADER. Χρονοδιάγραμμα, απαιτήσεις, υποβολή φακέλων, υλοποίηση.
  3. Συζήτηση – διαβούλευση για την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στα πλαίσια της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την επιτυχή συμμετοχή των δήμων στην υλοποίηση του τρέχοντος αλλά και την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος CLLD LEADER.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ και του ΔΣ

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Περιφερειακός σύμβουλος ΑΜΘ