Η κατάθεση του Δελτίου απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) πραγματοποιείται από 2 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023.

Η κατάθεση γίνεται είτε μέσω ΚΕΠ (αυστηρά κατόπιν ραντεβού στα τηλ. 2521351364 – 2521351369 ), είτε ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με την προϋπόθεση οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς taxisnet

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

-Δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται ο ΑΦΜ

-Βεβαίωση ΑΜΚΑ

-Αν υπάρχει σοβαρό θέμα υγείας, προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης

-Λογαριασμός E- mail