ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

«Για την εισαγωγή φοιτητών στην Σχολή Αξιωματικών & Σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, με θέμα «Ανάγκη δημιουργίας εξεταστικού Κέντρου στην Θεσσαλονίκη για τις ΠΚΕ για την εισαγωγή φοιτητών στην Σχολή Αξιωματικών & Σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας», κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Στην Προκήρυξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: ΡΒΔΦ46ΠΝΙΘ-6ΞΡ), η οποία εξεδόθη στις 16/03/2022, στο Κεφάλαιο Ε’ που αναφέρεται στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), αριθ. 6, ορίζεται ότι αυτές «περατώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα στην Αττική».

Διαβάστε επίσης:

Επειδή χιλιάδες υποψήφιοι φοιτητές και οι οικογένειές τους από την Βόρειο Ελλάδα, λαμβανομένης υπόψιν και της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης που υπάρχει, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους στην Αθήνα, και πολλοί από αυτούς, αν δεν δημιουργηθεί ανάλογο εξεταστικό κέντρο π.χ. στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Επειδή, επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από πλευράς υποψηφίων, σχετικά με το υπ’ αριθμ.: 6, Αγώνισμα των ΠΚΕ, κατά τις αθλητικές δοκιμασίες, για τη «Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων», το οποίο έχει ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό δυσκολίας για όλους σχεδόν τους υποψηφίους, και για το οποίο ο διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένος, μετά την έκδοσης της ανωτέρω Προκήρυξης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η δημιουργία εξεταστικού κέντρου για τις ΠΚΕ και στη Θεσσαλονίκη για τους υποψηφίους από την Βόρειο Ελλάδα, ώστε να μην αποκλειστούν από τις ΠΚΕ πολλοί υποψήφιοι φοιτητές, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αρθεί η κατάφορη αδικία στους υποψήφιους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς και οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, και ως εκ τούτου αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα διαμονής τους στην Αθήνα και να μπορέσουν τελικά να συμμετάσχουν και αυτοί στις εξετάσεις;

3. Είναι στις προθέσεις σας η τροποποίηση των δεδομένων και των ορίων για το αγώνισμα της «Μεταφοράς ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων», ώστε να αξιολογηθούν ανάλογα οι υποψήφιοι, με βάση τις δυνατότητές τους και το διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας, και παράλληλα να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, εφόσον επιλεγούν;