ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΜΑΜΣΑΚΟΥ

 

 

  • Νέοι Αντιδήμαρχοι ο Μ. Μουρβετίδης (Διοικητικές Υπηρεσίες) και η Ζ. Καρυοφυλλίδου (διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς)
  • Νέος Αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. Παπαδόπουλος
  • Παραιτήθηκε από Αντιδήμαρχος για επαγγελματικούς λόγους (ανέλαβε καθήκοντα Επίκουρου Καθηγητή στο Τ.Ε.Ι. Αν. Μακεδονίας) ο Δ. Καραμπατζάκης και συνεχίζει ως Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

Σε αλλαγές στη Διοίκηση του Δήμου Δράμας προχώρησε με σχετικές αποφάσεις του, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος. Μετά την παραίτηση του κ. Δημήτρη Καραμπατζάκη από τη θέση του Αντιδημάρχου, για επαγγελματικούς λόγους, καθώς ανέλαβε καθήκοντα Επικούρου Καθηγητή στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Μαμσάκος προχώρησε στην πλήρωση των κενών θέσεων που υπήρχαν στη Διοίκηση του Δήμου Δράμας, ορίζοντας ως Αντιδημάρχους τον κ. Μιχάλη Μουρβετίδη και την κ. Ζωή Καρυοφυλλίδου. Μάλιστα, ο κ. Μουρβετίδης επανέρχεται στη θέση του Αντιδημάρχου, καθώς κατά την αρχή της τρέχουσας θητείας είχε οριστεί ως Αντιδήμαρχος Δημοτικών και Τοπικών και Κοινοτήτων. Η κ. Καρυοφυλλίδου, στο πρώτο μισό της τρέχουσας θητείας, ήταν Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου, ενώ Αντιδήμαρχος έχει διατελέσει κατά τη διάρκεια παλαιότερων θητειών της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Δράμας, στον κ. Μουρβετίδη μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες θεμάτων που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας καθώς στο Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π, ενώ στην κ. Καρυοφυλλίδου μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα αφορούν στην αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Να σημειωθεί ότι για τις Διοικητικές Υπηρεσίες υπεύθυνος ήταν ως Εντεταλμένος Σύμβουλος ο κ. Ανέστης Τερζής, ενώ την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς είχε ως Εντεταλμένος Σύμβουλος ο κ. Σταμάτης Ρεμόντης.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση Αναπληρωτής Δημάρχου, για τις περιπτώσεις που ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίστηκε ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος ασκούσε χρέη Αναπληρωτή Δημάρχου και στην αρχή της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για να παραδώσει συνέχεια τη θέση στον κ. Καραμπατζάκη και πλέον να την αναλάβει εκ νέου.

Κατά τα άλλα, παραμένουν στη θέση του Αντιδημάρχου οι:

– Παπαδόπουλος Γιώργος, Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος επί θεμάτων που ανήκουν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας.

– Μωυσιάδης Αριστείδης, Αντιδήμαρχος επί θεμάτων κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων

– Σολάκης Άγγελος, Αντιδήμαρχος επί θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Δημοτικής Αστυνομίας.

– Καψημάλης Γιάννης, Αντιδήμαρχος επί θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων προώθησης Αθλητισμού.

Αντιμισθία πλέον θα λαμβάνουν οι κ.κ. Άγγελος Σολάκης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καψημάλης, Μιχάλης Μουρεβτίδης και η κ. Ζωή Καρυοφυλλίδου.

Παράλληλα, με άλλη απόφασή του, ο Δήμαρχος κ. Μαμσάκος όρισε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτρη Καραμπατζάκη, αναθέτοντάς του την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στην εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού. Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες θεμάτων που ανήκουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, καθώς και την αρμοδιότητα εποπτείας επί θεμάτων Απασχόλησης και Τουρισμού. Ουσιαστικά, ο κ. Καραμπατζάκης συνεχίζει ως Εντεταλμένος Σύμβουλος να έχει τις αρμοδιότητες που του είχαν μεταβιβαστεί ως Αντιδήμαρχος.

Ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις του κ. Μαμσάκου, συνεχίζουν οι:

– Τσεπίλης Γιώργος, Εντεταλμένος Σύμβουλος επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας.

– Ρεμόντης Σταμάτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος επί θεμάτων Καθαριότητας και Πρασίνου.

– Ηλιάδης Νίκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δράμας.

– Σιδηρόπουλος Δημήτρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος επί θεμάτων Ανακύκλωσης.

-Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος επί θεμάτων Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Ο κ. Μπαϊρακτάρης είναι και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δράμας αναφέρονται τα εξής: «Ο Δήμαρχος Δράμας ευχαρίστησε τους προκατόχους για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσαν, ενώ ευχήθηκε στους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα. Από την πλευρά τους οι νεοορισθέντες ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την ανάθεση του έργου και δήλωσαν ότι θα επιβεβαιώσουν στο έπακρον τις προσδοκίες των συνδημοτών αφιερώνοντας όλο τον χρόνο τους στην υπηρεσία και τις ανάγκες του πολίτη».