ΑΡΘΡΟ

Της Τόλης Καραγιαννίδου – Τσολπίδου

Συνταξιούχου τραπεζικής υπαλλήλου πρώην Α.Τ.Ε.

Ας δούμε κάποιες αρμοδιότητες που μας ενδιαφέρουν στα τοπικά και περιφερειακά μας πράγματα.

Εντεταλμένος Σύμβουλος: Είναι υπεύθυνος για κάτι που του έχει δοθεί από επίσημη εντολή δηλαδή από επίσημο φορέα για να πράξει αναλόγως στο πλαίσιο των δοτών αρμοδιοτήτων του. Πρέπει να έχει σχέδιο δράσης με απαιτούμενες ενέργειες κατά περίπτωση. Με τη δημοκρατική του εκπροσώπηση, χωρίς να δημιουργεί σχέσεις εξουσίας και εξυπηρέτηση των ημετέρων να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Να είναι άτομο ικανό να «χτίζει» και να ορθώνει στην τοπική μας κοινωνία αξίες.

Να εντοπίζει τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν περισσότερες κοινωνικές διερευνήσεις με αποφυγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον Δήμο μας.

Δεν πληρώνεται, αλλά πάντα ο Εντεταλμένος έχει αμοιβή από την εργασία που εξασκεί. Οι υποχρεώσεις του είναι αυτές που έχουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Σ. Κουντεμάνης).

Θεματικός Σύμβουλος: Είναι ο σχετικός με ένα θέμα, ένα αντικείμενο υπό διαπραγμάτευση. Πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια και να παρακολουθεί τις εξελίξεις με ομαλή πορεία συνεργασίας και με ομαδικό πνεύμα. Πρέπει να κινείται ανάλογα πάντα με τη θέση του στην οριζόντια και κάθετη κοινωνία. Είναι ο εκλεγμένος με ψήφους της Περιφέρειας και με την ανάθεση ως θεματικός αμείβεται ενώ παράλληλα έχει και την εργασία που είχε πάντα.

Γενικός Γραμματέας: Είναι το άτομο που το επέλεξαν για να υποστηρίζει τον Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του έχει εκχωρήσει με απόφασή του. Δεν είναι άτομο που έχει εκλεγεί με ψήφους στις εκλογές, ούτε άτομο εργαζόμενος ως διοικητικός στη Δημαρχεία, αλλά για τα παραπάνω καθήκοντά του έχει αμοιβή, ενώ παράλληλα έχει το δικαίωμα της παλιάς του εργασίας.

Τρεις αρμοδιότητες με συμπεράσματα δικά μας για τους ποιους χρειαζόμαστε, ποιοι είναι περριτοί, ποιους έχουμε ανάγκη, ποιοι μας είναι χρήσιμοι για την εξυπηρέτησή μας.