Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής διοργανώνουν την 3η Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομοτηνή, τις ημερομηνίες από τις 6 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2018.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα – συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε, από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων, στην Κομοτηνή με μεγάλη επιτυχία τις δύο προηγούμενες χρονιές (2016 και 2017) με συμμετέχοντες από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υπ. Διδάκτορες), αλλά και σε απόφοιτους από όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως του αντικειμένου των σπουδών τους, οι οποίοι, εφόσον αιτηθούν συμμετοχής και γίνει αποδεκτή η αίτηση τους, προσομοιώνουν τους θεσμούς μιας περιφέρειας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, θέσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν εκ των προτέρων τεθεί στην ημερήσια ατζέντα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περίπου 80 και τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα επικαιρότητας, τα οποία όμως προσομοιώνονται σε μια υποθετική Περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συσχέτιση με πραγματικά γεγονότα και ζητήματα.

Σκοπός του εν λογω συνεδρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τους κανόνες και τους τρόπους λειτουργιάς των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να προωθήσει την έννοια της δημοκρατίας και της συμμετοχικοτητας μέσω της ενεργούς ενασχόλησης των νέων επιστημόνων με τα κοινά και ειδικά εκείνων που φοιτούν σε σχολές και τμήματα πολιτικής επιστήμης, νομικής, κοινωνικών, οικονομικών και περιφερειακών σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση τους έως 24 Νοεμβρίου στις 12:00 στην ιστοσελίδα της Προσομοίωσης – ppskomotini.gr – , στην οποία μπορούν να βρουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο.