ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ 150 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

 

Επιχορήγηση ύψους 150 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, «για την κατανομή του ποσού λαλμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες».

Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος και ειδικότερα:

-Την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.

-Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών.

Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου επισημαίνεται ακόμη ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα τους Περιφερειακούς Δήμους της χώρας, οι οποίοι ήταν ξεχασμένοι από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις και για πρώτη φορά εκτός από την ετήσια τακτική επιχορήγηση των Επενδυτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) ύψους 140 εκατ. ευρώ, θα λάβουν το επιπλέον ποσό των 150 εκατ. ευρώ, για τους ίδιους σκοπούς, μέσα από τη νέα αυτή Πρόσκληση του Προγράμματος “ΦιλόΔημος ΙΙ”».

Όπως έχει τονίσει ο κ. Χαρίτσης «μέσα από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, έργα που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες και αφορούν σε υποδομές κρίσιμες για τη βελτίωση ζωής των πολιτών και τη δίκαιη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιούνται τόσο σημαντικά έργα σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ, με βάση συγκεκριμένα αιτήματα και δεν μοιράζονται χρήματα δεξιά και αριστερά, όπως γινόταν στο παρελθόν».

Για το Νομό Δράμας το συνολικό ποσό της επιχορήγησης είναι 2.154.300 ευρώ και αυτό κατανέμεται ως εξής:

Δήμος Δοξάτου 227.800 ευρώ

Δήμος Δράμας 873.700 ευρώ

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 389.900 ευρώ

Δήμος Παρανεστίου 380.800 ευρώ

Δήμος Προσοτσάνης 272.100 ευρώ