Δείτε τη δημοσίευση

Έναρξη δωρεάν χορήγησης και ανανέωσης δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2023 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/ Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής
Δείτε τη δημοσίευση