ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΒΟΡΙΔΗ

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη, με την οποία ζητούνται 24 εκ. επιπλέον πόροι για το πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ Α.Μ.Θ., ώστε να ενταχθούν όλα τα θετικά αξιολογημένα έργα στην Περιφέρεια, απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης.

Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στους Υφυπουργούς του Υπουργείου, κ. Φωτεινή Αραμπατζή και κ. Κώστα Σκρέκα, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Στα τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., το επενδυτικό ενδιαφέρον στους προκαθορισμένους άξονες που έχει υποβληθεί και αξιολογηθεί θετικά ανέρχεται σε 278 προτάσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 37,6 εκ. ευρώ, την στιγμή που η δυνατότητα με τους υφιστάμενους αρχικούς πόρους που έχουν διατεθεί στις Αναπτυξιακές Εταιρείας είναι περίπου 14 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι πόροι επαρκούν μόνο για 92 επενδύσεις. Απαιτείται επομένως υπερδέσμευση πόρων για τις υπόλοιπες 186 θετικά αξιολογημένες επενδύσεις, συνολικού ύψους Δ.Δ. 24 εκ. ευρώ περίπου.

Η επενδυτική ετοιμότητα, όπως αξιολογήθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα, αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο απορρόφησης των πόρων και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας σε περιοχές που πραγματικά υπάρχει ανάγκη στήριξης του τοπικού πληθυσμού.

Ταυτόχρονα η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της θέσης της και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα. Για τον λόγο αυτό, επιπρόσθετα καλό θα είναι να υπάρξει η ικανοποίηση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων.

Σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα στοιχεία και παρακαλούμε να ενισχύσετε με επιπλέον πόρους τα υπόλοιπα 186 θετικά αξιολογημένα σχέδια.

Εξάλλου το ζητούμενο είναι από όλους μας να στηρίζουμε βιώσιμες επενδύσεις που έχουν την ετοιμότητα σε μεγάλο βαθμό υλοποίησης.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας