ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ, ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ»

 

Στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» προχωρά ο Δήμος Δράμας, μετά και από σχετικές αποφάσεις σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ουσιαστικά, ο Δήμος Δράμας υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση δύο πράξεων, εκ των οποίων η μία αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και η άλλη ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά την πρόταση για την «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας» συνολικού προϋπολογισμού 5.285.638,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, περιλαμβάνονται τα σχολικά συγκροτήματα του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ, καθώς και του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου.

Αναλυτικά, στην πρόταση περιλαμβάνονται τα εξής βασικά υποέργα:

-«Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Δήμου Δράμας» προϋπολογισμού 804.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

-«Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Λυκείου Δήμου Δράμας» προϋπολογισμού 1.258.803,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

-«Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Δήμου Δράμας» προϋπολογισμού 1.210.062,66€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

-«Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Δήμου Δράμας» προϋπολογισμού 1.938.581,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Όσον αφορά την «Ενεργειακή Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας» συνολικού προϋπολογισμού 1.780.611,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το κύριο υποέργο είναι το εξής:

-«Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου “Κραχτίδη” Δήμου Δράμας» προϋπολογισμού 1.706.458,97 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», με συνολικό προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ, αποτελεί δράση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί κατ’ ελάχιστον 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 2.5 εκατ. τ.μ. κτιρίων του Δημοσίου Τομέα.

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, αφορούν σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα συνολικά κεφάλαια μέσα και από την αναμενόμενη για την υλοποίηση του προγράμματος μόχλευση θα ανέλθουν στα 920 εκατ. ευρώ.