Υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στη ΔΕΥΑ Δράμας και τον ανάδοχο για την επέκταση του συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας. Το ποσό της ανέρχεται σε 1.735.714,80 €.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος ανέφερε: «Ως Δήμαρχος είχα τονίσει και είχα δεσμευτεί ότι σ’ αυτή την 4ετία θα ξεκινήσουν σημαντικά έργα για τον Δήμο μας. Ο λόγος μου γίνεται πράξη. Αναβαθμίζουμε το δίκτυο ύδρευσης μας, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής».

Επίσης, ο κ. Μαμσάκος επεσήμανε πως η χρηματοδότηση της πράξης περιλαμβάνει την:

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού είκοσι εννέα (29) τοπικών σταθμών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα, λειτουργία αντλιών κλπ) οι οποίες θα παρακολουθούνται ασύρματα από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.),

-Προμήθεια φορητού εξοπλισμού διαρροών (Φ.Σ.Ε.) αποτελούμενο από μία (1) διάταξη προγραμματισμού PLC και Data Logger, δέκα (10) διατάξεις In-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, ένα (1) φορητό μετρητή παροχής και δύο (2) διατάξεων επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.),

-Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

-Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και

-Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως «οι θέσεις των σταθμών ελέγχου έχουν επιλεγεί για την παρακολούθηση των τοπικών διαμερισμάτων που έως τώρα δεν διέθεταν αντίστοιχα συστήματα και συγκεκριμένα τους οικισμούς : Αγ Σάββα, Κουδουνίων, Μικροχωρίου, Καλού Αγρού, Μυλοποτάμου, Υδατόπυργου Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα, Μοναστηρακίου, Ταξιαρχών, Καλλιφύτου, Ξηροποτάμου Θέση Αμπέλια, Πανοράματος, Γεώτρηση πρώην Συνδέσμου Μαυροβατου, κ.α.».

Ο κ. Μαμσάκος στην ανάρτησή του κατέληξε ως εξής: «Με την αναμενομένη ένταξη της πράξης “Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Δράμας – ζώνη 2” η ΔΕΥΑΔ θα έχει ολοκληρώσει την αλλαγή όλου του δικτύου ύδρευσης της Δράμας καθώς και την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για την παρακολούθηση των διαρροών καθώς και αυτοματοποιημένης μέτρησης των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Έρχονται και άλλα σημαντικά έργα…».