ΑΡΘΡΟ

Του Γ.Κ. Χατζόπουλου

τ. Λυκειάρχη

«Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτά είπεν: Άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με και μη κωλύετε αυτά. Των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλείου του Θεού = Αφήστε τα παιδιά να έλθουν προς εμένα και μην τα εμποδίζετε. Γιατί σ’ αυτά ανήκει η βασιλεία του Θεού». (Λουκάς, ΙΗ’, 16).

Το θέμα της υπογεννητικότητας, που παρατηρείται σε οξύτατο βαθμό στη χώρα μας, απασχόλησε την ταπεινή μου γραφίδα στο παρελθόν.

Δυστυχώς κινδυνεύουμε να καταστούμε η χώρα των οίκων ευγηρίας και των ιδρυμάτων υπερηλίκων. Μια χώρα, η οποία γηράσκει επικίνδυνα με πολλές δυσοίωνες επιπτώσεις. Επιπτώσεις, που ξεθεμελιώνουν την οικονομία, επιπτώσεις που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, επιπτώσεις, που δοκιμάζουν σε σοβαρό βαθμό τη σωματική και ψυχική υγεία των Ελλήνων. Και τέλος επιπτώσεις, που οδηγούν στην αλλοίωση του DNA των Ελλήνων.

Ας δούμε λοιπόν πού οφείλεται η βραδυφλεγής αυτή βόμβα, που απειλεί να τινάξει συθέμελα την Ελλάδα μας. Θα αρκεσθούμε στην παράθεση των κυριότερων λόγων.

Πρώτα πρώτα η εξασφάλιση βέβαιης και αξιοπρεπούς εργασίας. Η ευκαιριακή και με γλίσχρες απολαβές αμοιβή ενισχύει το φαινόμενο της αβεβαιότητας για τη δημιουργία της ιερής οικογένειας και την απόκτηση νέων ψυχών, οι οποίες θα αποτελούν τα αρραγή βάθρα, πάνω στα οποία θα δομείται η ισχύς του ελληνικού κράτους. Καλός δε λέω ο εξοπλισμός μας με τα όπλα του θανάτου, αλλά αυτός ανεπιφύλακτα έχει ανάγκη από χειριστές και μάλιστα νεανικής ηλικίας.

Δεύτερον η παροχή ασφάλειας στους χώρους εργασίας με την επάνδρωσή τους με κατάλληλους ασκληπιάδες. Εξυπακούεται ότι η υγειονομική προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται με τους κατάλληλους χώρους νοσηλείας και τη στελέχωσή τους με προσωπικό καταρτισμένο και επιμορφωμένο κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν για άλλους χώρους η επιμόρφωση θεωρείται αναγκαία, στους χώρους της υγείας είναι αναγκαιότατη.

Και τούτο, γιατί τόσο η πρόοδος, που συντελείται στον χώρο της τεχνολογίας, όσο και η επιβάρυνση του κλίματος δημιουργούν έντονα ψυχικά και σωματικά προβλήματα, η επίλυση των οποίων απαιτεί νέες γνώσεις για την βέβαιη αντιμετώπισή τους. Είναι αναμφίλεκτο πως οι γνώσεις στον τομέα της ιατρικής αναφύονται με πυραυλική σχεδόν ταχύτητα.

Τρίτον η αποθάρρυνση των νέων μας να δημιουργούν οικογένεια σε παραγωγική ηλικία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, όπως πιο πάνω τονίσθηκε, την ορθή επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτήν πρέπει να τη συνοδεύει η ασφαλής φύλαξη και προστασία της ιερής συνέχειας ζωής. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η έλευση νέων ανθρώπων στη ζωή δεν μοιάζει μ’ αυτήν των αθώων ζωντανών (γατών και σκύλων), που ύστερα από λίγο αφήνουν μόνα τους για επιβίωση, όσα φέρνουν στη ζωή.

Ασφαλώς η ακολουθούσα ιερή συνέχεια της ζωής επιφορτίζει τους γεννήτορες με τη σωκρατική αναμφίλεκτη θέση: Ή δεν πρέπει να κάνει κανείς παιδιά ή αν κάνει πρέπει να φροντίζει για τη διατροφή και την ανατροφή τους μέχρι να ενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό βίο. Σημειώνουμε εδώ ότι πρώτιστος παράγων για την ομαλή ένταξη των νέων στην κοινωνική ζωή είναι η οικογένεια, η οποία πρέπει να δομείται με φόβο Θεού, αλλά και με την πλήρη συναίσθηση του χρέους, που δεν είναι άλλη από τη σεμνή λειτουργία στην αγία τράπεζα της ψυχής των βλασταριών τους.

(συνεχίζεται…)