ΑΡΘΡΟ

Του Captain Νικόλαου Κ. Μεταξά

ATPL

AIRLINE PILOT

B737NG AIRBUS 320

 

  • Απαιτεί συνεχόμενο και όχι ευκαιριακό της αρπαχτής επαγγελματισμό με συνεχή επιμόρφωση, εάν θέλουμε ο τουρισμός να συνεχίσει να αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της ενίσχυσης της οικονομίας μας
  • Τέλος στις από χρόνια προχειρότητες και παθογένειες
  • Ένας βασικός παράγοντας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

 

 

Οι βιομηχανικές χώρες εξακολουθούν να επωφελούνται από τον τουρισμό περισσότερο. Η Ευρώπη είναι η πατρίδα περισσότερων από τους μισούς διεθνείς τουρίστες και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που παράγουν. Η Ευρώπη είναι επίσης η ήπειρος που καταγράφει σημαντικό αριθμό σε εισερχόμενους τουρίστες.

Ο αυξανόμενος αριθμός τουριστών επισκέπτεται τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες αγορές, αλλά αυτό δεν οδηγεί αυτομάτως σε βελτιωμένα πρότυπα ζωής στους εν λόγω τόπους. Στην περίπτωση των μεγάλων προγραμμάτων τουρισμού, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο μεγάλο μέρος του κέρδους παραμένει στη χώρα – και στις τσέπες του οποίου. Σχετικά θέματα άξια συζήτησης περιλαμβάνουν το κατά πόσον το ευρύτερο κοινό ωφελείται με κάποιο τρόπο και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η κριτική του τουρισμού είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η βιομηχανία. Όταν οι πλούσιοι χρησιμοποιούν απλώς τους φτωχούς ως φτηνούς παρόχους υπηρεσιών, ο νεο-αποικιοκρατισμός είναι ένας κατάλληλος όρος. Οι σεξουαλικοί τουρίστες δεν είναι οι μόνοι που εκμεταλλεύονται αμείλικτα τους κοινωνικά μειονεκτούντες. Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, οι περιβαλλοντολόγοι αμφισβητούν το αν τα αεροπορικά ταξίδια είναι δικαιολογημένα για λόγους αναψυχής και αναψυχής. Το βασικό ζήτημα είναι πάντοτε η ευθύνη – τόσο του τουρίστα όσο και του τουριστικού πράκτορα.

Η ταξιδιωτική βιομηχανία αναμφίβολα έχει τεράστια ευθύνη. Μακροπρόθεσμα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η περιβαλλοντική αειφορία είναι προς το δικό της συμφέρον. Ο κλάδος χρειάζεται περιβαλλοντικά υγιείς ταξιδιωτικούς προορισμούς και φιλόξενες τοπικές κοινότητες.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) έχει γίνει ένα τσιτάτο στον κύριο τουρισμό. Πρόκειται για μια ολόκληρη σειρά από έννοιες που αγκαλιάζουν οι ταξιδιωτικές εταιρείες για να καταστήσουν τον τουρισμό βιώσιμο και κατάλληλο για το μέλλον. Ωστόσο, πολλά πρέπει να γίνουν. Οι ενέργειες των εταιρειών είναι συχνά σπασμωδικές. Τα προγράμματα του (ΕΚΕ) είναι περίπλοκα και αδιαφανή. Από την άποψη αυτή, η τουριστική βιομηχανία υστερεί. Η ΕΚΕ σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές ταξιδιωτικές εταιρείες.

Ορισμένοι εμπλέκονται στην πολιτισμική ευαισθητοποίηση των τουριστών, άλλοι εισάγουν εργατικά πρότυπα για τους εργαζόμενους και άλλοι δημιουργούν μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή κοινωνικά προγράμματα για παιδιά. Εξ ορισμού, η ΕΚΕ υπερβαίνει την απλή εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης. Η ιδέα είναι ότι μια επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει οικειοθελώς σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Επιπλέον, η ΕΚΕ είναι μια αμφιλεγόμενη αντίληψη. Υπάρχει πάντα η υποψία ότι τα προγράμματα ΕΚΕ αφορούν μόνο τη δημόσια εικόνα. Εάν οι εταιρείες ερμηνεύσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αντλήσουν μακροπρόθεσμα οφέλη. Η πραγματική προστιθέμενη αξία μπορεί να προκύψει μόνο από την εξωτερική παρακολούθηση και την ανεξάρτητη πιστοποίηση.

Αυτή η ανεξάρτητη πιστοποίηση πρέπει να αποσκοπεί στην αναγνώριση και ενίσχυση διαδικασιών δυναμικής αλλαγής στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού. Η ετικέτα δεν πρέπει να χορηγείται για σχέδια βοήθειας ή κοινωνική χορηγία. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα του τουρισμού. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το σήμα πρέπει να δεσμευτούν για τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ισότητα.

Η ανεξάρτητη πιστοποίηση θα μπορούσε να λειτουργήσει με εμπειρογνώμονες τόσο από τη βιομηχανία, όσο και από πανεπιστήμια, οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, αναπτυξιακή συνεργασία και πολιτική.

Η βάση για όλες τις αξιολογήσεις θα είναι η αναφορά από τις ίδιες τις εταιρείες.

Οι θεμελιώδεις αρχές των τουριστικών / ταξιδιωτικών εταιριών του προσεχούς μέλλοντος, θα είναι

-να ταξιδεύουν με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο,

-η επιλογή καταλυμάτων με επιμέλεια,

-προσεκτική αξιολόγηση των προορισμούς,

-η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων,

-οι δίκαιες και κατάλληλες αμοιβές,

-ο σεβασμός στα πρότυπα εργασίας,

-η λειτουργία σε μια κουλτούρα εταιρικής σχέσης και

-και να καθιστούν τα θέματα διαφανή.

Ο τουρισμός δεν είναι ένας απομονωμένος οικονομικός τομέας.

Τα πρότυπα ταξιδιού των Ευρωπαίων καταναλωτών είναι εξίσου μη βιώσιμα και ακατάλληλα για το μέλλον, όπως η οικονομική ζωή στη Δύση γενικά. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι επανεξετάζουν τον τρόπο ζωής τους.

Για έναν μεμονωμένο τουρίστα, η ευθύνη μπορεί να βρίσκεται (και σύντομα θα γίνει) στο:

-να ταξιδεύουν λιγότερο συχνά,

-να ταξιδεύουν λιγότερο αεροπορικώς,

-διαμονή σε προορισμούς μεγαλύτερης διάρκειας και

-επιμένοντας ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παρέχουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά με το

-περιβαλλοντικό και κοινωνικό υπόβαθρο των «προϊόντων» τους.

Οι ταξιδιωτικές εταιρείες πρέπει να ανακτήσουν το κόστος των προγραμμάτων ΕΚΕ. Με διαφορετικό τρόπο, αυτό σημαίνει ότι οι τουρίστες, στο βαθμό που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για κοινωνικές και περιβαλλοντικές προσπάθειες, έχουν αντίκτυπο στις επιδόσεις του κλάδου.

Για όλες τις επικρίσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ταξίδι εκπαιδεύει τους ανθρώπους, διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές τους και οδηγώντας σε μόνιμες αναμνήσεις. Αυτά τα οφέλη πρέπει να σταθμίζονται έναντι του περιβαλλοντικού κόστους και των πιθανών κοινωνικών ελλείψεων. Η ευκαιρία για τον τουρισμό είναι ο σεβασμός στη φύση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τα κοινωνικά πρότυπα. Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει απαραίτητα λιγότερη άνεση – το αντίθετο: η ανησυχία και ο σεβασμός για μια ξένη κουλτούρα ενισχύει τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι η στάση του μεμονωμένου ταξιδιώτη.

 

Διαφάνεια και εμπιστοσύνη στον ιατρικό τουρισμό

 

Δεδομένου ότι εκατομμύρια περισσότεροι αφήνουν τις πατρίδες τους αναζητώντας θεραπεία, οι κορυφαίοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο ρωτούν πώς μπορούν να λάβουν ένα κομμάτι της αγοράς. Η σωστή αντιμετώπιση των υγειονομικών τουριστών θα ήταν ένα καλό μέρος για να ξεκινήσουμε.

Εδώ είναι που ο ενδιάμεσος τουριστικός πράκτορας ιατρικού τουρισμού, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Ας δούμε λίγο, την ανάγκη για διαφάνεια στον ιατρικό τουρισμό και τη διεθνή φροντίδα των ασθενών. Τι θα μπορούσε να γίνει με ένα ταξιδιώτη ασθενή.

Εδώ στην Ελλάδα, θα μπορούσε να το πάρει με λιγότερο από το ήμισυ της τιμής. Η ποιότητα έπρεπε να είναι εξίσου καλή, ο τόπος ήταν καθαρός και τακτοποιημένος, οι άνθρωποι φιλικοί. Πήραν την πιστωτική του κάρτα. Τότε ήρθε η απογοήτευση. Δεν κατάλαβαν τις οδηγίες του. Υπήρχαν πρόσθετα που δεν ζήτησε και δεν χρειαζόταν. Η τιμή ήταν υψηλότερη από τη διαφήμιση, ενώ υπήρχαν και κρυφές χρεώσεις. Αργότερα, ανακάλυψε ότι ήταν διπλάσιο από αυτό που οι ντόπιοι πληρώνονταν για το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτό ήταν το μέρος που είχε προταθεί στο διαδίκτυο. Και αυτό ήταν το χειρότερο μέρος: δεν ήταν. Ο ταξιτζής είχε πληρωθεί, για να τον οδηγήσει σε έναν ανταγωνιστή.

 

Αθώοι ασθενείς στο εξωτερικό

 

Ο ιατρικός τουρισμός έχει γίνει πολύ περισσότερο από ένα γρήγορο ταξίδι πέρα από τα σύνορα για φτηνή οδοντιατρική, ή ότι το vacation-with-a-facelift. Αυτό το έτος εκατομμύρια άνθρωποι θα επιβιβαστούν σε αεροπλάνα για να αναζητήσουν πιο αξιόπιστες διαγνώσεις και αποτελεσματικές θεραπείες από ό, τι μπορούν να φτάσουν στο σπίτι τους. Πολλοί θα ξεκινήσουν με μια ολοκληρωμένη εξέταση. Άλλοι είναι ήδη σε πόνο, χρειάζονται επειγόντως θεραπεία για προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, αρθριτικά γόνατα ή ένα ασθενές πεπτικό σύστημα. Μερικοί πάσχουν από χρόνιες παθήσεις όπως η υπέρταση ή ο διαβήτης. Πολλοί θα ψάξουν για έναν γιατρό που μπορούν να εμπιστευτούν με μια κρίσιμη διάγνωση: «Γιατί ο γιος μου είναι τόσο κουρασμένος και αδύναμος;», «Πρέπει να χειρουργώ τον όγκο του εγκεφάλου μου ή να δοκιμάσω την ακτινοθεραπεία;». Παρά τις υψηλές συμμετοχές, δεν υπάρχουν συνήθεις διαδικασίες όπως εκείνες που επιτρέπουν σε αεροπλάνα από μια χώρα να πλοηγηθούν και να προσγειωθούν με ασφάλεια σε ένα άλλο. Οι συνειδήσεις, οι ιστοτόποι και οι συντάκτες προσπαθούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αλλά ένας διεθνής ασθενής μπορεί να μην μπορεί να τα βρει ανάμεσα σε εκατοντάδες πράκτορες και ιστότοπους που ενδιαφέρονται περισσότερο για την πώληση παρά για επούλωση. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε είναι για νοσοκομεία που εξυπηρετούν διεθνείς ασθενείς να υιοθετήσουν διαφανείς πρακτικές.

Εδώ είναι που ο ενδιάμεσος τουριστικός πράκτορας ιατρικού τουρισμού, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

(συνεχίζεται…)