Φιλοξενούνται δωρεάν βρέφη και παιδιά από 5 μηνών έως 4 χρονών – Πώς γίνεται η αίτηση και ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβάλλουν οι γονείς

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2022- 2023. Η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 23:59 και η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά τόσο για την εγγραφή όσο και για την επανεγγραφή των παιδιών.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολυτέκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κλπ.), ενώ η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν.

Στην Αττική λειτουργούν 8 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού και Περιστερίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν 18 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στις πόλεις Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κλπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

 • Κατά τα έτη 2021-2022 συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, ή
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 2 μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή
 • Είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας επιλεγέντων βρεφών και νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 3 ημερών.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αίτηση

 •  Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης γίνεται δεκτή μόνο σε περιπτώσεις που η αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα.
 • Σε περιπτώσεις επανεγγραφής παιδιού ή αδελφού αυτού, και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντικαθίσταται το σχετικό δικαιολογητικό με υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής οικογενειακής κατάστασης.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ οικονομικού έτους 2021 (που αφορά εισοδήματα έτους2020).
 • Όταν δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.
 • Πιστοποιητικό υγείας του Παιδιού (το υπόδειγμα διατίθεται από τον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. (www.oaed.gr)
 • Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας που δηλώνει ο δικαιούχος στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής του αίτησης ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.
 • Δικαστική Απόφαση, με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα στη περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στη περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) Για γονείς σε διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας του παιδιού.
 • Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.

Πηγή: newmoney.gr